تاریخ نشر: میزان ۱۲, ۱۳۹۶

یک جوان جوزجانی ۹ فرمول کیمیایی جدید کشف کرده است

یک جوان فارغ‌التحصیل از رشته تکنولوژی کیمیاوی در ولایت جوزجان ۹ فرمول کیمیای جدید کشف کرده است.

زلمی افغان، جوان که دوسال قبل از رشته تکنولوژی کیماوی لیسانس گرفته است مدعی شده که برای نخستین بار ۹ فرمول کیمیای کشف کرده و جدول دورانی عناصر را نیز ترتیب کرده که دارای ۲۸ ویژه‌گی است و برای دانش آموزان سهولت‌های بسیاری به وجود آورده است.

وی گفته است که ۸ فرمول برای مقابله با مرکبات اکسیژن‌دار، سلفردار، مرکبات حلقوی اکسیژن دار کشف کرده که و یک فرمول دیگر را نیز ساخته که در پنج نوع مرکبات کاربرد دارد.

وی تصریح کرده است که جدول دورانی که ترتیب کرده دانشجویان را کمک می‌کند تا بدون مراجعه به چندین کتاب برای پیدا کردن مشخصات یک عنصر، از آن استفاده کنند و تمامی ویژه‌گی‌های عناصر کیمیایی در آن گنجانیده شده است. زلمی افغان مدعی است که درحقیقت چندین کتاب را در این جدول خلاصه کرده است.

این جوان کتاب‌های کیمیای عضوی، فرهنگ عناصر کیمیاوی، جدول کیمیایی و هندسه ترسیمی را نیز تألیف کرده است. وی تأکید کرده است که روی ساخت یک دستگاه تصیفه نفت و آب کار می‌کند و به زودی این دستگاه ساخته خواهد شد.

زلمی افغان می‌گوید که تاکنون وظیفه نگرفته و تلاش‌هایش در این مورد نتیجه نداده است.

یک جوان جوزجانی ۹ فرمول کیمیایی جدید کشف کرده است

یک جوان جوزجانی ۹ فرمول کیمیایی جدید کشف کرده است