تاریخ نشر: اسد ۱۵, ۱۳۹۳

تعلل وزارت داخله  درتامین امنیت شرکت پاکستانی، پیمان کار بند بخش اباد ولایت فراه

 بررسی ساختار ابتدایی پروژه بند “بخش اباد فراه” که به یک شرکت پاکستانی واگذار شده است با گذشت چندین ماه ازانعقاد قرارداد آن ، وزارت داخله ازتامین امنیت ، مهندسین ان خودداری کرده است.

جاوید افغان سخنگوی والی فراه  گفت:پروژه بند بخش آباد فراه  سال گذشته به شرکت پاکستان به منظوربررسی مراحل ابتدای واماده سازی زیر ساخت قراداد شده است،  با وجودآنکه 450 میلیون افغانی

بند بخش آباد، که بر درياى فراه رود در ولسوالى بالابلوک اين ولايت در ١٠٠ کیلومتری شرق شهر فراه قرار دارد ، سال گذشته با شرکت پاکستانی "نیسپاک" امضاشد

بند بخش آباد، که بر درياى فراه رود در ولسوالى بالابلوک اين ولايت در ١٠٠ کیلومتری شرق شهر فراه قرار دارد ، سال گذشته با شرکت پاکستانی “نیسپاک” امضاشد

بخاطر تامین امنیت آن از طرف وزارت مالیه به تصدی محافظت عامه تخصیص داده شده ، بانهم در تامین امنیت پروژه مذکور از طریق تصدی محافظت عامه وزارت امور خارجه کدام اجراات عملی صورت نگرفته است.

به باور سخنگوی والی فراه ،چندماه دیگر به ختم قرارداد این پروژه مانده اگر امنیت این پروژه بزرگ و ملی گرفته نشود  تمامی تلاش ها بی نتیجه خواهد بود.

سخنگوی والی فراه همچنان گفت : درجریان دیدار  امروز وزیرامور داخله  با والی فراه ،قرار شد یک قطعه نظامی جهت تامین امنیت به ساحه اطراف بند بخش اباد اعزام ومستقر شوند.

بند بخش آباد، که بر درياى فراه رود در ولسوالى بالابلوک اين ولايت در ١٠٠ کیلومتری شرق شهر فراه قرار دارد ، سال گذشته با شرکت پاکستانی “نیسپاک” امضاشد

مهندس عبدالظاهر رییس حوزه دریای فراه رود براین باور است با ذخیره نمودن بیش از ٦٠٠ میلیون متر مکعب آب، در مرحلۀ اول قدرت تولید ٢٧ میگاوات برق را نيز خواهد داشت

ولایت فراه یکی ازگرمسیر ترین مناطق درسطح کشور است که به  باور کارشناسان  امور با اعمار بند بخش آباد، هفتاد هزار هکتار زمین، از طريق دو کانال در شمال وجنوب دریا و بيش از چهل هزار هکتار زمین، در ولسوالی های شیبکوه و لاش جوین، آبيارى خواهد شد.ودرکنار تقویت وافزایش محصولات کشاورزی در اقلیم فراه تغییرات جدی به میان خواهد آمد.

تعلل وزارت داخله  درتامین امنیت شرکت پاکستانی، پیمان کار بند بخش اباد ولایت فراه

تعلل وزارت داخله  درتامین امنیت شرکت پاکستانی، پیمان کار بند بخش اباد ولایت فراه