تاریخ نشر: اسد ۱۴, ۱۳۹۳

برای معتادین بی‌سرپناه در جوزجان خواب‌گاه ساخته می‌شود

مسوولان صحی در ولایت جوزجان از ساخت یک خوابگاه با گنجایش 200 معتاد در آینده نزدیک خبر می‌دهند.

داکتر عبدالغفار خوشیوال، مسئوول شفاخانه ۵۰بستر معتادین شهر شبرغان به رسانه‌ها گفت: «ما در دیدارهایی که با هیئت رهبری مقام ولایت جوزجان داشتیم به این توافق رسیده‌ایم که باید یک ImageUrlشلتر(خوابگاه) برای نگهداری معتادین بی سرپناه ایجاد شود».

داکتر خوشیوال افزود: «برای ساخت این مرکز، زمینی با مساحت ۵۰جریب ازملکیت ریاست صحت عامه این ولایت در ساحه جنگل باغ در نظر گرفته شده است».

وی درادامه تصریح کرد: این خوابگاه به‌طور هم‌زمان ظرفیت پذیرش حداقل ۲۰۰مریض را خواهد داشت و هزینه ساخت آن از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر پرداخت خواهد شد.

داکتر عبدالغفار هم‌چنان از تداوی ۳۵۰معتاد در ولایت جوزجان در سال جاری خبر می‌دهد، وی در زمینه گفت: «از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۳۵۰فرد معتاد به مواد مخدر در شفاخانه 50 بستر شهر شبرغان، تداوی و پس از صحت یابی به جامعه باز گشتند».

وی در ادامه افزود: در حال حاضر نیز ۴۹معتاد در این شفاخانه تحت تداوی قرار دارند که ۱۱ تن از آنان زن می‌باشند.

فقر، کشت مواد مخدر و مهاجرت‌ها دلیل اصلی اعتیاد باشندگان افغانستان به مواد مخدر خوانده شده است.

ذبیح‌الله عسکر زاده- بلخ

برای معتادین بی‌سرپناه در جوزجان خواب‌گاه ساخته می‌شود

برای معتادین بی‌سرپناه در جوزجان خواب‌گاه ساخته می‌شود