تاریخ نشر: میزان ۵, ۱۳۹۶

وزارت معارف: برنامه‌ سوادآموزی در برخی ولسوالی‌ها عملی نمی‌شود

مسئولان در وزارت معارف کشورمی‌گویند که عملی سازی برنامه‌های معارف به شمول سواد آموزی، در یک سوم ولسوالی‌های کشور امکان ندارد و این برنامه در اولویت کاری حکومت نیز قرار ندارد.

سردار محمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف در سفرش به ولایت هرات به خبرگزاری افق گفت که به دلیل چالش‌های امنیتی و بافت‌های سنتی در ولسوالی‌های ناامن و دور دست، این وزارت نمی‌تواند برنامه‌هایش را برای آموزش و با سواد سازی شهروندان کشور عملی سازد.

معین سوادآموزی این وزارت از عملکرد حکومت در زمینه آن چه که برخورد حاشیه‌ای با روند سواد آموزی دانسته نیز انتقاد کرد.

او بیان داشت: «مهم ترین نگرانی این است که سواد آموزی بصورت حاشیه‌ای بوده و اولویت دولت نمی‌باشد و اگر همین قسم پیش برود بعید به نظر می‌رسد که به تعهدات خود برسیم».

در همین حال، حکومت با روی  دست گرفتن طرح بسیج عمومی در تلاش افزایش شمار افراد با سواد در کشور است.

معین وزارت معارف تصریح کرد: «هر سال با مجموع معینیت سواد آموزی، یونسکو و نهادهای دولتی ۴۵۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه‌های سواد آموزی قرار می‌گیرند و سالانه بین ۳۰۰ هزار نفر در کشور باسواد می‌شوند».

بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی وزارت معارف، هم اکنون ۶۸ درصد از شهروندان کشور بی‌سواد اند که آمار بی‌سوادی در میان زنان در مناطق دور دست و ناامن تا ۸۵ درصد می‌رسد.

وزارت معارف: برنامه‌ سوادآموزی در برخی ولسوالی‌ها عملی نمی‌شود

وزارت معارف: برنامه‌ سوادآموزی در برخی ولسوالی‌ها عملی نمی‌شود