تاریخ نشر: اسد ۱۳, ۱۳۹۳

شروع درس‌های سمستر خزانی دانشگاه بلخ سر از تاریخ 15 اسد

طبق فیصله وزارت تحصیلات عالی کشور تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی سر از تاریخ 15 اسد آغاز می‌گردد.

معاون رئیس دانشگاه بلخ پوهندوی ناصر حیدر می‌گوید، که دروس سمستر خزانی دانشگاه بلخ طبق فیصله وزارت تحصیلات عالی سر از تاریخ 15 اسد آغاز گردیده و امتحانات بهاری دانشجویان که

ناصر حیدر معاون علمی دانشگاه بلخ

ناصر حیدر معاون علمی دانشگاه بلخ

باقی‌مانده است در همان تاریخ نیز اخذ می‌گردد.

آقای حیدر می افزاید: «هنوز دغدغه‌های انتخابات به پایان نرسیده و اگر مشکلات امنیتی در میان دانشجویان دیده شود دانشگاه بلخ راه حل برای آن در نظر خواهد گرفت».

امتحانات سمستر بهاری دانشگاه‌های افغانستان به دلیل منازعه دانشجویان کابل، نا تمام ماند و دانشجویان دلیل جنگ‌ها و منازعه‌های دانشجویان را دخالت‌های افراد بیرونی و فرصت طلب دانسته و می‌گویند آنان تصمیم ایجاد نا‌امنی میان دانشجویان را ندارند.

شروع درس‌های سمستر خزانی دانشگاه بلخ سر از تاریخ 15 اسد

شروع درس‌های سمستر خزانی دانشگاه بلخ سر از تاریخ 15 اسد