تاریخ نشر: میزان ۲, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

فعالیت شبکه‌های مخابراتی در قندوز از طرف شب به دستور طالبان قطع می‌شود

شماری از اعضای شورای ولایتی قندوز می‌گویند که طالبان از طرف شب فعالیت شبکه‌های مخابراتی در این ولایت را قطع می‌کنند و آن مشکلات جدی را در برقراری ارتباطات برای باشندگان قندوز، بوجود آورده است.

امرالدین ولی، رییس شورای ولایتی قندوز گفته است که شرکت‌های مخابراتی از طرف شب به دستور طالبان فعالیت‌شان در این ولایت را متوقف می‌کنند و هنوز برای رفع این مشکل، اقدام نشده‌است.

به گفته او، از یک هفته به این طرف فعالیت شبکه‌های مخابراتی از طرف شب در قندوز متوقف می‌شود.

همچنان شماری از باشندگان ولایت قندوز می‌گویند که این کار در برقراری ارتباط برای شان مشکلات ایجاد کرده است.

به گفته آنان، فعالیت شبکه‌های مخابراتی از چندی به این طرف شب هنگام قطع می‌شود، اما دولت در این باره اقدام نکرده است.

ولی عبدالحمید حمیدی، فرمانده پلیس قندوز گفته است که هنوز دلیل اصلی این کار شرکت‌های مخابراتی برای‌شان معلوم نشده است.

وی افزوده، در نخست تلاش دارد تا دلایل توقف فعالیت شبکه‌های مخابراتی را روشن کند و پس از آن، برای رفع مشکل اقدام می‌کند.

اما طالبان گفته است که فعالیت شبکه‌های مخابراتی در مناطق ناامن قندوز، از طرف شب به دستور این گروه قطع می‌شود.

فعالیت شبکه‌های مخابراتی در قندوز از طرف شب به دستور طالبان قطع می‌شود

فعالیت شبکه‌های مخابراتی در قندوز از طرف شب به دستور طالبان قطع می‌شود