تاریخ نشر: میزان ۲, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: مجتبی حیدرزاده

سرور دانش: حرکت‌های قومی امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور امروز در واکنش به انتشار رهنمود قوم‌گریانه از آدرس اداره امور گفته است که حرکت‌های قومی خطری برای امنیت ملی کشور است.

معاون دوم ریاست جمهوری، در مراسم معرفی  وزیر احیا و انکشاف دهات در مقر این وزارت گفته است که قوم گرایی در ادارات دولتی جرم است. آقای دانش تصریح کرد: «پدیده قوم گرایی این روزها، خلق مردم افغانستان را تنگ و اخلاق اداره را فاسد کرده است.»

چندی قبل، ثواب الدین مخکش معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور سندی را در تلگرام اداره امور شریک کرده بود که حاوی رهنمود‌های قوم‌گرایانه بود.

در این سند از دیگر کارمندان پشتون این اداره خواسته شده بود تا یک زنجیره محکم از افراد قابل اعتماد تشکیل داده و دیگر اقوام را از این اداره برکنار کنند.

با این حال، آقای دانش تاکید کرد که قوم گرایی را هرگز نپذیرفته و در برابر گرایش‌ها و حرکت‌های قومی همه باید بایستیم.

معاون دوم ریاست جمهوری همچنان خواهان جلوگیری از استخدام افراد قومی و خودبرتر بین در ادارات دولتی شد.

در همین حال، اداره لوی سارنوالی کشور در رابطه به قضایای قوم گرایی تحقیقاتی را طبق هدایت رییس جمهور کشور آغاز کرده است.

سرور دانش: حرکت‌های قومی امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند

سرور دانش: حرکت‌های قومی امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند