تاریخ نشر: میزان ۲, ۱۳۹۶

پروژه‌ی تولید ده میگاوات برق آفتابی در قندهار افتتاح شد

پروژه تولید ده میگاوات برق آفتابی با حضور مقامات بلند رتبه حکومتی و مسوولین شرکت برشنا امروز در ولایت قندهار افتتاح شد.

کار اجرای این پروژه یک سال را در بر می‌گیرد و ظرفیت تولید ۱۰ میگاوات را دارا است. پروژه برق آفتابی ولایت قندهار ۱۷ میلیون دالر هزینه دارد که ۱۰ میلیون دالر آن از سوی اداره انکشاف بین‌المللی امریکا پرداخت می‌شود.

رییس اجرائیه کشور در مراسم افتتاحیه این پروژه گفته است که پیام حکومت افغانستان برای مردم دانش، آرامی و روشنائی است و پیام طالبان جهل و ظلمت است.

آقای عبدالله افزوده است که نمی‌خواهد سفرش به قندهار بدون دست آورد باشد. وی تصریح کرده است که به کسی اجازه تفرقه اندازی میان مردم افغانستان به بهانه‌های مذهب، قوم و سمت را نمی‌دهد.

در این سفر شماری از اعضای کابینه و مسوولین شرکت برشنا نیز همراه رییس اجرائیه به قندهار رفته اند.

پروژه‌ی تولید ده میگاوات برق آفتابی در قندهار افتتاح شد

پروژه‌ی تولید ده میگاوات برق آفتابی در قندهار افتتاح شد