تاریخ نشر: میزان ۲, ۱۳۹۶

ده روستا در ولسوالی رباط سنگی هرات از وجود طالبان پاکسازی شد

در عملیات نیروهای امنیتی، ده روستا در ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات، از وجود طالبان پاکسازی شده است.

بر اساس خبرنامه قول اردوی ۲۰۷ ظفر در زون غرب، عملیات مشترک خالد نمبر ۱۸ تحت رهبری اختر محمد همدم، رییس ارکان لوای اول این قول اردو به هدف سرکوب هراس‌افگنان در ولسوالی کشک رباط سنگی راه‌اندازی شده است.

در خبرنامه آمده است، در این عملیات روستاهای خواجه لعل، خواجه نور، حمامک، چهل خرواری، جعفر بیک خراسانی، خلیفه رحمت علیا و سفلی از وجود تروریستان پاکسازی شده است.

بر اساس خبرنامه، در این عملیات یک فرد به ظن همکاری با مخالفان مسلح نیز بازداشت شده‌است.

اما در خبرنامه از تلفات نیروهای ارتش ملی و افراد ملکی چیزی گفته نشده‌است.

رباط سنگی، از ولسوالی‌های نسبتاً ناامن در ولایت هرات شمرده می‌شود که هرازگاهی طالبان دست به تحرکات علیه نیروهای دولتی می‌زنند.

ده روستا در ولسوالی رباط سنگی هرات از وجود طالبان پاکسازی شد

ده روستا در ولسوالی رباط سنگی هرات از وجود طالبان پاکسازی شد