تاریخ نشر: سنبله ۲۹, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

فنلند،‌ افغانستان را در بخش احیای جنگلات همکاری می‌کند

رییس جمهور فنلند روز گذشته در دیدار با رییس جمهور غنی گفته  است که کشورش آماده است افغانستان را در بخش‌های مختلف به ویژه در خصوص احیای مجدد جنگلات همکاری کند.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفته است که ساولی نینیستو رییس جمهور فنلند در دیدار خود با رییس جمهور غنی از تداوم همکاری‌های کشورش اطمینان داده و تأکید کرده است که در زمینه احیای جنگلات،‌ افغانستان را کمک می‌کند.

رییس جمهور غنی در این نشست گفته است که به دلیل جنگ‌های دوامدار در افغانستان، جنگلات کشور آسیب دیده و اگر فنلند در این زمینه همکاری کند این جنگلات مجددا احیا خواهند شد.

رییس جمهور فنلند تعهد سپرده که کشورش آماده است برای احیای جنگلات افغانستان تیم‌های تخنیکی بفرستد و با همکاری افغان‌ها طرح احیای جنگلات را ترتیب کند.

رییس جمهور غنی در این نشست تأکید کرده است که افغانستان نظر به موقعیت استراتژیک خود به چهارراه آسیا و منطقه تبدیل خواهد شد و این امر فرصت افزایش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی را افزایش می‌دهد.

این دیدار در حاشیه هفتاد و دومین نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت گرفته است.

فنلند،‌ افغانستان را در بخش احیای جنگلات همکاری می‌کند

فنلند،‌ افغانستان را در بخش احیای جنگلات همکاری می‌کند