تاریخ نشر: اسد ۱۱, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی- هرات

پولیس هرات ازکشف یک تن مواد مخدر درچهار ماه اخیرخبرداد

پولیس مرزیدرغرب کشوراز  موفقیت چشمگیر نیروهای امنیتی درراستای مهار قاچاق مواد مخدر از خروجی های این ولایت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری افق به نقل ازجنرال جمعه عدیل فرمانده پلیس مرزی غرب کشور، نیروهای امنیتی با ایجاد تدابیر ویژه مبارزه با قاچاق موافق مخدر درجریان چهار ماه اخیر موفق شدند، تا بیش

پولیس هرات ازکشف یک تن مواد مخدر درچهار ماه اخیرخبرداد.

پولیس هرات ازکشف یک تن مواد مخدر درچهار ماه اخیرخبرداد.

ازیک هزار کیلوگرام انواع مواد مخدررا کشف وعاملین ان را بازداشت نمائید.

بنابه معلومات رییس پولیس مرزی غرب کشور، این مقدار مواد درجریان کنترول وبازرسی نیروهای امنیتی درخروجی های مرزی اسلام قلعه ( هم مرز با ایران) ومیدان هوای هرات  ضبط شده است.

جنرال عدیل مواد ضبط شده را بیش ازیک هزارکیلوگرام خواند وگفت: شش قاچاقچی به این اتهام بازداشت و پرونده انان به مراجع عدلی وقضای  هرات سپرده شدند

 ازسوی دیگر این فرمانده پولیس مرزی  تاکید برتداوم عملیات مشترک نیروهای مبارزه بامواد مخدر دوکشور ایران وافغانستان درسوی مرز ها اظهارداشت وگفت: پوشش ،نظارت وکنترول  مناطق ازقبل تعین شده ،ازسوی نیروهای امنیتی کاهش قابل ملاحظه درقاچاق مواد مخدر داشته است.

بانکه هرات  درصدر لیست محوکامل کاشت وبرداشت مواد مخدر درسطح کشور قرار دارد باانهم موقعیت جغرافیایی این ولایت باعث شده تا قاچاقبران این میسر را برای انتقال مواد مخدر به  خارج کشور ازجمله کشورهای خاورمیانه انتخاب کنند.

پولیس هرات ازکشف یک تن مواد مخدر درچهار ماه اخیرخبرداد

پولیس هرات ازکشف یک تن مواد مخدر درچهار ماه اخیرخبرداد