تاریخ نشر: اسد ۱۱, ۱۳۹۳

دوچرخه سواران جوان فاصله هرات تا مشهد را رکاب زدند

برای نخستین بار 6 تن ازجوانان هرات با ایجاد یک تیم شش نفری فاصله بین ولایت هرات تا ولایت مشهد ایران را درسه روز پی‌هم رکاب زدند.

شجاع الدین نظامی مسوولین این تیم میگوید: برای نخستین بار این جوانان به منظور وحدت وایجاد روحیه‌ی  ورزشی بین دو ولایت مرزی ایران وافغانستان  این فاصله را پیمودند و بعد ازاستراحت کوتاه 10583217_1451818291745505_1753190608_nدوباره به هرات بازگشتند.

لازم به یاد اوری هست که فاصله میان دوشهره مرزی هرات افغانستان ومشهد ایران نزدیک به 470 کیلومتر می‌باشد.

باانکه چندین بار ازسوی نهادهای خصوصی باحمایت  مالی مسابقات دوچرخه سواری  درهرات برگذار شد باهم هنوز ازایجاد یک باشگاه ورزشی رسمی تحت حمایت فیدراسون ورزشی هرات خبری نیست .

خواستیم نظرمسولین ورزشی را دراین زمینه باخود داشته باشیم که موفق نشدیم.

دوچرخه سواران جوان فاصله هرات تا مشهد را رکاب زدند

دوچرخه سواران جوان فاصله هرات تا مشهد را رکاب زدند