تاریخ نشر: سنبله ۲۵, ۱۳۹۶

۱۲هزار دالر سالانه به هر امریکایی

مطابق تحقیقی جدید، اگر چکی به ارزش هزار دالر ماهانه به هر آمریکایی بالغ پرداخت شود، اقتصاد این کشور در عرض ۸ سال ۲,۵ تریلیون دالر رشد خواهد کرد. این تحقیق از سوی موسسه دست چپی روزولت انجام شده و سه استراتژی در آن برای پیاده سازی درآمد پایه مورد بررسی قرار گرفته است. تغییر در توزیع ثروت شامل پرداخت حقوق استاندارد به هر کس برای گذران زندگی است. طرفداران درآمد پایه در ایالات متحده معتقدند که این طرح فقر را کاهش و حتی از بین می برد در حالی که منتقدین می گویند چنین کاری انگیزه مردم برای کار کردن را از بین برده و احتمالا به جای بهبود اقتصادی آن را خراب تر می کند.

سه نوع ایجاد درآمد پایه در این مطالعه پیشنهاد شده است: «پرداخت ماهانه هزار دالر به هر بزرگسال آمریکایی، پرداخت ماهه ۵۰۰ دالر به هر بزرگسال آمریکایی و پرداخت ماهانه ۲۵۰ دالر به هر کودک آمریکایی.» درباره هر سه این طرح ها در خلاصه گزارش آمده است که تصویب آنها موجب افزایش بدهی فدرال شده اما رشد اقتصادی به همراه خواهد داشت.

به طور مشخص، گرانترین این طرح ها یعنی پرداخت ۱۲هزار دالر سالانه به هر بزرگسال آمریکایی رشد اقتصادی ۱۲,۶ تا ۱۳,۱ درصدی را در طول ۸سال (مدت زمان لازم برای اثرگذاری طرح) به ارمغان خواهد آورد. طبق داده های بودجه ای در کنگره، این افزایش به تولید ناخالص داخلی ۲,۵ تریلیون دالری منجر خواهد شد. محققان در این مطالعه برخی فرضیه ها را مطرح می کنند که براساس این فرضیه ها به چنین نتایج خوشبینانه ای می رسند. تیم تجزیه و تحلیل این موسسه این فرض را داشتند که در صورت داشتن درآمد پایه مردم همچنان به کار کردن ادامه می دهند و این نقطه ای است که منتقدان روی آن دست می گذارند. آنها معتقدند درصورتی که درآمد پایه که برای گذران زندگی کافی باشد، تلاش برای کار تمام وقت به اتمام خواهد رسید. برخی از مطالعات نشان داده اند که چنین اتفاقی در کشورهای درحال توسعه رخ خواهد داد اما برای کشوری غنی و پرجمعیت همچون ایالات متحده نتایج لزوما به عینه تکرار نمی شود. تعدادی از مطالعات محدود نشان داده که درآمد پایه، نرخ اشتغال در آمریکا را تغییر نخواهد داد.

محققین همچنین فرض کردند که درآمد پایه مشکل تقاضا را در اقتصاد حل خواهد کرد. به این معنی که دیگر مردم به علت کمبود پول از خرید صرف نظر نخواهند کرد. آنها در توضیح طرخ خود می نویسند: «افزایش درآمد، به افزایش تقاضای کل و در نتیجه اقتصادی بزرگ تر منجر خواهد شد.» برخی اقتصاددانان اما با این ایده موافق نیستند و استدلال می کنند که با زیاد شدن درآمد هزینه های دیگری مانند نرخ بهره وام مسکن و کارت های اعتباری افزایش پیدا خواهد کرد.

ایالات متحده هنوز تا ایجاد یک برنامه جامع درآمد پایه فاصله زیادی دارد. بزرگ ترین آزمایش جهانی در این زمینه این پاییز در کنیا آغاز خواهد شد. در این طرح ۶ هزارنفر شرکت خواهند داشت که به تعدادی از آنها هرماه به مدت ۱۲ سال درآمدی پایه داده خواهد شد. این آزمایش ۳۰ میلیون دالر هزینه در پی خواهد داشت. در سال های گذشته، آزمایش های کوچکتری در سراسر جهان از جمله کالیفرنیا، کانادا، فنلاند و هلند انجام شده است. کشورهای دیگری از جمله هند و سوئیس هم در سال های آینده آزمایش های مشابهی را انجام خواهند داد. تا چنین آزمایش هایی انجام شود و نتایج آنالیز شود، اقتصاددانان تنها می توانند روی این نکته تاکید داشته باشند که درآمد پایه قطعا می تواند تغییر ایجاد کند اما سمت و سوی آن مشخص نیست.

منبع: بیزنس اینسایدر

۱۲هزار دالر سالانه به هر امریکایی

۱۲هزار دالر سالانه به هر امریکایی