تاریخ نشر: سنبله ۲۵, ۱۳۹۶

قراردادهای ساخت سرک‌ حلقوی کابل و قیصار-لامان امضا شدند

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفته است که قراداد ساخت سرک قیصار-لامان میان وزارت فواید عامه و دو کمپنی بین‌المللی امضا شده‌ است. ریاست جمهوری افزوده است که قرارداد ساخت سرک حلقوی کابل نیز به امضاء رسیده است.

این خبرنامه که پس از چاشت امروز منتشر شده، نگاشته است که این سرک ۲۳۳ کیلومتر طول دارد و قرار است دو کمپنی بین‌المللی آن را بسازند.

ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه‌ی دیگر گفته است که قرارداد ساخت سرک حلقوی کابل به طول ۹۵ کیلومتر، میان وزیر مالیه و معاون بانک انکشاف اسلامی، نیز امروز امضاء شده‌است. هزینه ساخت این سرک ۱۱۰ میلیون دالر تخمین شده است و کابل را به صورت مستقیم با شاهراه‌های کشور وصل می‌کند.

این قراردادها در حضور داشت رییس جمهور غنی به امضاء رسیده اند.

قراردادهای ساخت سرک‌ حلقوی کابل و قیصار-لامان امضا شدند

قراردادهای ساخت سرک‌ حلقوی کابل و قیصار-لامان امضا شدند