تاریخ نشر: سنبله ۲۵, ۱۳۹۶

کاهش ۸۰ درصدی عواید شهرداری هرات در سال جاری

اداره شهرداری هرات، در سال جاری توانسته‌است که ۲۰ درصد عواید پیش‌بینی شده را از باشندگان این ولایت جمع‌آوری کند.

وحید قتالی، شهردار هرات در یک نشست خبری گفت که امسال ۸۰ درصد کاهش عواید داشتیم، زیرا در سال جاری مالی ۱٫۲ میلیارد افغانی عواید برای این اداره پیش‌بینی شده بود که این اداره در ۹ ماه سال مالی تنها ۲۵۰ میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده‌است.

شهردار هرات عملکرد این اداره در راستای جمع آوری عواید را ناکام توصیف کرد و گفت، سطح پیش‌بینی عواید به تناسب عواید جمع‌آوری شده بیش از حد بوده است.

اکنون ۱۲۰۰ نفر، در اداره شهرداری هرات به عنوان کارمند اصلی و قراردادی مصروف کار هستند که این اداره توانایی پرداخت معاش و اضافه کاری این افراد را ندارد.

او افزود: «ما توانایی پرداخت معاش این کارمندان را نداریم، به خاطری که عواید ما بسیار پایین است».

انتقادهای دیگر بر عملکرد اداره شهرداری هرات، مبنی بر گزینش کارمندان به اساس روابط و غیرمسلکی بودن وارد می‌شود، چیزی که وحید قتالی نیز به آن اشاره می‌کند. او گفت: «بسیاری از کارمندان اداره شهرداری بر بنیاد فشارهای مقام‌های حکومتی و زورمندان به این اداره گماشته شده‌اند و این افراد توانایی کار در بخش‌های تخنیکی این اداره ندارند».

شهردار هرات مدعی است که بسیاری از پارک‌ها و زمین‌های که اداره شهرداری به بخش خصوصی داده با قیمت ناچیز بوده است و روند ساخت و ساز این پارک‌ها، فضای سبز در هرات را به مشکل جدی مواجه کرده است.

قتالی افزود: «ما جلو اجاره دادن پارک‌ها به بخش خصوصی را خواهیم گرفت، چرا که مسئولان در اداره شهرداری به قیمت ناچیز این مکان‌ها را به اجاره داده و از سویی هم، اجاره دادن این پارک‌ها به تخریب فضای سبز در هرات انجامیده است».

آنگونه که شهردار هرات مدعی است، در دوره ریاست فرهاد نیایش شهردار هرات، بسیاری از مکان‌های عمومی به شمول مکتب‌، شفاخانه‌، کودکستان، کتابخانه و فضای سبز در شهرک شیدایی به قیمت ناچیز به فروش رسیده است.

در همین حال، وحید پیمان، معاون شورای مشورتی شهر به خبرگزاری افق گفت که باید اداره شهرداری جلو فساد اداری در این اداره بگیرید. او گفت: «تاکنون از منافع مردم در شورای ولایتی دفاع نشده و باید حالا به این روند نقطه پایان گذاشته شود».

در این میان، جیلانی فرهاد، مسئول دفتر مطبوعاتی والی هرات به خبرگزاری افق گفت: « به اساس بررسی‌ها و نظارت اداره محلی هرات بود که هیات حقیقت یاب از سوی ریاست جمهوری به هرات آمد و اجراآت اداره شهرداری را مورد بررسی قرار داد که در نتیجه آن، شماری از افراد در این اداره، از کار شان برکنار و یا زندانی شده‌ان».

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که حدوداً ۲۰ روز پیش، وحید قتالی به عنوان شهردار هرات گماشته شد و گفته‌های وجود دارد که هم اکنون فرهاد نیایش شهردار پیشین هرات، در زندان پلچرخی کابل به سر می‌برد.

کاهش ۸۰ درصدی عواید شهرداری هرات در سال جاری

کاهش ۸۰ درصدی عواید شهرداری هرات در سال جاری