تاریخ نشر: سنبله ۲۲, ۱۳۹۶

مافیای معارف؛ وجدان فاروق وردک راحت است؟

مرکز تحقیقی پیک با نشر گزارشی مدعی شده است که به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ خورشیدی میلیون‌ها دالر در وزارت معارف کشور حیف‌ومیل شده است.

مرکز خبرنگاری تحقیقی «پیک» ادعا می‌کند که به گزارش‌ی دست یافته که نشان می‌دهد در این سال‌ها میلیون‌ها دالر خرج پرداخت حقوق بیش از ۴۰ هزار معلم، ساخت بیش از ۱۰۰۰ مکتب  و اجرای حدود ۴۰۰ طرح ساختمانی غیرواقعی شده است.

چندی پیش اسد الله حنیف بلخی وزیر معارف دولت فعلی گفته بود: پیش از این فساد گسترده در وزارت معارف وجود داشت.

به گفته او، به نام مکاتب که اصلاً وجود ندارند و یا این‌که بنابر نا امنی‌ها مسدود اند هزینه‌های هنگفتی به مصرف رسیده است.

پیش از این اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار، اعلام کرده بود که از ماه می سال ۲۰۱۵ تا ماه جون همان سال ۷۶۹ میلیون دالر در بخش معارف افغانستان برای معلمان و شاگردان خیالی مصرف شده است.

از آغاز حضور غربی‌ها در کشور میلیاردها دالر برای بازسازی و تقویت معارف وارد کشور شد که حیف‌ومیل مقداری زیادی ازاین پول‌ها کمک کرد تا نام افغانستان در صدر فهرست فاسد ترین کشور جهان بالا برود.

فساد در معارف کشور تنها بخشی از مواردی است که اسناد آن به رسانه‌ها درز کرده است، دامنه فساد در دولت پیشین و فعلی همچنان پهن و گسترده است و هیچ نهاد رسانه‌ای و تحقیقی‌ی موفق به تخمین حیف‌ومیل‌های که صورت گرفته نشده‌است.

آنچه دل هر معلم ومتعلم و شهروند این کشور را بدرد می‌آورد این است که دزدی از معارف چرا؟

رئیس جمهور و فاروق وردک وزیر معارف وقت، هر دو به این نکته آگاه بودند که تمام آنچه روزگار مردمان این دیار را تیره و مکدر کرده است نشات گرفته از عدم سواد نسل‌های است که در این کشور زیسته اند.

افشای موارد این چنینی در بازار مافیای افغانستان تازه و بکر نیست، مکاتب و معلمان خیالی در سال‌های گذشته نیز در ولایات چون: هرات و پکتیا به ثبت رسیده بود.

آنچه راه مبارزه با فساد در کشور را دور و دشوار می‌کند این است که کسانی‌که در دولت پیشین با پرونده‌های قطور و تکان دهنده فساد را در کارنامه خود دارند اکنون در دولت آقای غنی در مقام‌های کار می‌کنند که باز هم دست شان به منابع و مراکزی وصل است که امکان فساد و بالا کشیدن پول‌های بیت المال را دارند.

درگذشته نیز بارها رسانه‌ها از فاروق وردک به عنوان وزیر مفسد دولت حامد کرزی نام برده‌اند ولی رئیس جمهور غنی علی‌رغم این سرو صداها وردک را به عنوان مشاور خود در امور ولایات گماشته است.

این به این معنی که سران حکومت فعلی، تمایل و انگیزه‌ی برای مبارزه و محو فساد در کشور ندارند.

آن‌چه که از مبارزه با فساد به خورد جامعه جهانی و مردم کشور داده می‌شود همه دورغ‌های است که رنگ و لعاب گرفته با سیاست‌های مافیایی افغانستانی است.

گماشتن افراد فاسد در حکومت فعلی که از قلم و کتاب کودکان این سرزمین برای خودشان زراندوزی کرده‌اند جفای نا بخشدونی است که در حق معارف و رشد فرهنگ همگانی کشور شده است.

اکنون این حدس و گمان‌ها به واقعیت تبدیل شده است که وزارت معارف در زمان کار آقای وردک از تاثیرگذارترین وزارت‌خانه‌های است که نام افغانستان را تا مقام نخست فساد در سطح جهانی بالا کشیده است.

دزدی از بودجه معارف کشوری که در فقر فرهنگی و دانش امروزی بر مدار صفر درجه قرار دارد سخت نابخشدونی است ولی موارد این چنینی برای کسانی چون فاروق وردک، خلل و رخنه‌ی در این‌که او را عذاب دهد و وجدان ایشان را ناراحت کند بوجود نخواهد آورد.

مافیای معارف؛ وجدان فاروق وردک راحت است؟

مافیای معارف؛ وجدان فاروق وردک راحت است؟