تاریخ نشر: سنبله ۱۵, ۱۳۹۶

گزارش‌های ضد و نقیض از مسدود شدن یک مدرسه دینی در غور

منابع محلی در ولایت غور می‌گویند که پولیس این ولایت یک مدرسه دینی در ولسوالی ساغر این ولایت را به ظن دست داشتن در سازمان دهی حملات تروریستی، مسدود کرده است.

عبدالحی خطیبی سخن‌گوی والی غور، در صحبت با خبرگزاری افق، مسدود شدن این مدرسه را تأیید می‌کند، اما می‌گوید که دلیل آن ثبت و راجستر نبودن این مدرسه‌ی دینی و عدم تدریس نصاب درسی وزارت معارف بوده است.

سخنگوی والی غور می‌افزاید این مدرسه دینی پس از آن مسدود شد که یک پولیس در روز نخست عید دراثر انفجار ماین کنارجاده یک پایش را از دست داد و خانواده آن مدعی شده بود که ماین کنار جاده از سوی آموزگاران این مدرسه دینی کارگذاری شده است. آقای خطیبی تصریح کرد:« تا کنون کسی در پیوند به این رویداد بازداشت نشده و آموزگاران این مدرسه دینی آزاد اند.»

درهمین حال اقبال نظامی سخن‌گوی پولیس غورگفته است که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که این ماین از سوی آموزگاران این مدرسه دینی کارگذاری شده و عاملان آن نیز بازداشت شده‌اند.

این مدرسه دینی درحالی از سوی پولیس غور به ظن سازمان دهی حملات هراس افگنی بسته می‌شود که پیش از این گزارش‌های تأیید نا شده‌ی به نشر رسیده بود که مأموران امنیت ملی دوتن را به اتهام سازمان دهی حملات تروریستی از مدرسه دارالعلوم هرات بازداشت کرده‌اند.

گزارش‌های ضد و نقیض از مسدود شدن یک مدرسه دینی در غور

گزارش‌های ضد و نقیض از مسدود شدن یک مدرسه دینی در غور