تاریخ نشر: سرطان ۳۱, ۱۳۹۳

نشست اضطراری هواپیمای نظامی آیساف درمیدان هوای هرات

طیاره باربری نیروهای آیساف در اثنای نشست در میدان هوایی بین المللی هرات از خط رنوی منحرف و گفته می‌شود که آسیب جدی دیده است.

این طیاره نظامی که گفته میشود از میدان هوایی بگرام در حال نشست در میدان هوایی هرات بود بر اثر مشکلات فنی از خط رنوی منحرف و خساره مند گردیده است.

منابع خبری در هرات میگویند این طیاره باربری نظامی (C130  ) آیساف دارای سه سرنشین بوده که در این رویداد به آن‌ها آسیبی نرسیده است.

گفته می‌شود در حال حاضر نشست و برخواست تمامی طیاره‌های نظامی و ملکی در میدان هوایی هرات متوقف شده است.

نیروهای آیساف وقوع این حادثه را تایید کردند و می‌گویند که در این رویداد به کسی آسیبی نرسیده است.

شاهدان عینی می‌گویند نیروهای امداد در اطراف این طیاره نظامی نیروهای آیساف تجمع نموده و از بروز آتش سوزی در طیاره آسیب دیده جلوگیری کردند.

پایگاه نیروهای آیساف در میدان هوایی هرات قرار دارد که روزانه ده‌ها پرواز نظامی و ملکی از همین میدان صورت می‌گیرد.

 

نشست اضطراری هواپیمای نظامی آیساف درمیدان هوای هرات

نشست اضطراری هواپیمای نظامی آیساف درمیدان هوای هرات