تاریخ نشر: سرطان ۳۰, ۱۳۹۳

شفاخانه 30 بستر برای تداوین معتادین در بغلان به بهره برداری سپرده شد

 ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان، دیروز در سفری که  به ولایت بغلان  بغلان داشت شفاخانه 30 بستر تداوی معتادین ولایت بغلان را  افتتاح و ضمن بازدید از کار و فعالیت شفاخانه ولایتی آن ولایت، با داکتران و کارمندان شفاخانه مذکور دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش افق، به نقل از خبرنامه وزارت صحت ساختمان شفاخانه تداوی معتادین که جدیدا در زمینی به مساحت 8 جریب در منطقه حسین خیل شهر پلخمری، به شکل پخته و اساسی در یک طبقه

وزیر صحت عامه می‌گوید که برخی شفاخانه های کشور به ویژه شفاخانه ولایتی پلخمری شامل برنامه اصلاحات شفاخانه ای  بوده که این شفاخانه از بدو شمولیت در این پروگرام،  از نظر کمی، کیفی و ساختمانی تغییرات مثبت را شاهد بوده است.

وزیر صحت عامه می‌گوید که برخی شفاخانه های کشور به ویژه شفاخانه ولایتی پلخمری شامل برنامه اصلاحات شفاخانه ای بوده که این شفاخانه از بدو شمولیت در این پروگرام، از نظر کمی، کیفی و ساختمانی تغییرات مثبت را شاهد بوده است.

اعمار گردیده است، دارای 14 اتاق اس  که با هزینه سه صد و بیست هزار دالر امریکایی از کمک های مالی کشور آلمان توسط بنیاد آغا خان  به پایه اکمال رسیده  است.

دکترثریا دلیل از مساعدت کشور آلمان در قسمت اعمار این شفاخانه، اظهار امتنان نموده  گفت: در سطح کشور یک صد و یک مرکزصحی  تداوی معتادین در 28 ولایت  موجود  میباشد که ظرفیت 2465 بستر را دارا است و سالانه توسط این مراکز بیشتر از بیست و پنج هزار معتاد  تداوی و معالجه میشوند که خوشبختانه امروز،  ولایت بغلان  نیز با ظرفیت 20 بستر به این جمع پیوسته است.

 وی  مراقبت و محافظت از تاسیسات صحی  را وظیفه هر هموطن عنوان نموده علاوه کرد: این مراکز در قسمت تداوی معتادین مشخصا  سم زدایی و احیای مجدد جسمی و روانی  افراد معتاد کمک خواهد کرد.

وی اضافه نمود که تداوی معتادین یکی از  بخش های مبارزه کلان در برابر اعتیاد و کشت کوکنار است تا زمانی که کشت کوکناربه شکل جدی کنترول نگردد و زمینه کار برای جوانان مساعد نشود، تنها تداوی برای مبارزه  علیه اعتیاد و کشت کوکنار کافی نیست. افراد معتاد وقتی بعد از تکمیل نمودن پروسه تداوی به جامعه و خانواده شان بر میگردند به محیط سالم  و آبرومند برای زنده گی وکار  نیاز دارند.

این شفاخانه که ظرفیت 30 بستر را داراست، فعلا در سطح 20 بستر به فعالیت های صحی خویش آغاز نموده و شامل شعبات سم زدایی، احیای مجدد، مشاوره دهی، تداوی سراپا، اتاق نوکریوال، جایگاه نرس ها، کتابخانه، طعام خانه، آشپزخانه، دوبی خانه، تحویلخانه و اداری میباشد.

همچنان وزیر صحت عامه به مردم و مسوولین ولایت بغلان مژده داد که مراحل کار تدارکاتی و اداری  شفاخانه صد بستر پلخمری در حال اکمال بوده  و رسما  در آینده  های نزدیک، ما شاهد تهدابگذاری آن خواهیم بود که یک صفحه جدید را در بهبود عرضه خدمات صحی و انکشاف تسهیلات صحی مدرن در بغلان، می گشاید.

وزیر صحت عامه در ادامه صحبت هایش گفت که برخی شفاخانه های کشور به ویژه شفاخانه ولایتی پلخمری شامل برنامه اصلاحات شفاخانه ای  بوده که این شفاخانه از بدو شمولیت در این پروگرام،  از نظر کمی، کیفی و ساختمانی تغییرات مثبت را شاهد بوده است.

همچنان وزیر صحت عامه طی این سفر،  از بخش های جراحی، داخله ، ولادی نسایی، اطفال و مدیریت تدارکاتی شفاخانه ولایتی بغلان،  بازدید به عمل آورده  و با داکتران و کارمندان ریاست صحت عامه و شفاخانه ولایتی، دیدار و گفتگو نمود. وی در قسمت حل مشکلات شفاخانه و کارمندان صحی آن ولایت  هدایات لازم سپرده  و از انها خواست تا با مشارکت همدیگر برای بهبود وضعیت صحی مردم افغانستان از هیچگونه تلاش دریغ نورزند.

در ولایت بغلان یک شفاخانه ولایتی، دو شفاخانه ولسوالی، 13 مرکزصحی جامع، 28 مرکز صحی اساسی، 21 مرکز صحی فرعی و دو واحد مرکزی تداوی توبرکلوز و ملاریا  نیز فعالیت دارد.

مکتب قابله‌گی جامعه  در این ولایت، چهار دور فارغین خویش را که 93 تن میشود تقدیم جامعه نموده و در اکثر مراکز صحی مصروف عرضه خدمات صحی می‌باشند.

همین اکنون نیز 21 محصل در دور پنجم این مکتب تحت آموزش قابله گی قرار دارند.

شفاخانه 30 بستر برای تداوین معتادین در بغلان به بهره برداری سپرده شد

شفاخانه 30 بستر برای تداوین معتادین در بغلان به بهره برداری سپرده شد