تاریخ نشر: سرطان ۲۸, ۱۳۹۳

افشای فساد پولیس بامیان در پی سوء استفاده در توزیع مواد غذایی نیروهای امنیتی

مقام هاي امنيتي باميان در مركز افغانستان از موجوديت فساد ،قانون شكني و سو استفاده ها در اين فرماندهي پرده برميدارند.

جنرال خدايار قدسي فرمانده امنيه باميان ميگويد فساد حتي در توزيع تخم مرغ براي سربازان پوسته هاي امنيتي در اين ولايت وجود دارد.

وي مي‌گويد بررسي‌هاي كه صورت گرفته نشان ميدهد سهميه مواد غذايي سربازان در پوسته هاي امنيتي براي اين سربازان نمي‌رسد.

قدسي تاکید می‌کند که  “تخم مرغ براي سربازانی كه 24 ساعت نگهباني ميكنند برايشان نمي‌رسد،اميتازات و گوشت مورد نياز سربازان كه در دور‌ترين نقاط وظيفه انجام ميدهند نميرسد”.

بگفته وي” مردم نبايد از افسران و سربازان كه حتي به همسنگران شان رحم نداشته و مواد غذايي آنان را در بازار بفروش مي‌رسانند ،انتظار خدمت داشته باشند”.

از سوي ديگر غلام علي وحدت والي باميان از حضور افراد پوليس فاسد در فرماندهي امنيه باميان انتقاد نموده از فرمانده امنيه خواهان اقدامات جدي در برابر اين افراد شد.

آقاي وحدت افزود” پوليس كه از نان و تخم مرغ همسنگر خود دزدي مي‌كند او پوليس زينت حاكميت نبوده و براي حاكميت مايه ننگ مي‌باشد ، از اعاشه پوليس از نان پوليس از تخم مرغ پوليس دزدي كردن جفاي بزرگ است”.

والي باميان مي‌گويد حضور اينگونه افراد در صفوف پوليس براي تامين امنيت موثر نبوده و بااين افراد بگونه‌ی جدي بايد برخورد صورت گيرد.

فرمانده امنيه باميان مي‌گويد در پوسته‌هاي كه حضور پوليس در آن ضروري مي‌باشد اما سربازان غير حاضر بوده و افسران به وظايف شان عمل نمي‌كنند.

آقاي قدسي ميگويد ” گزمه‌هاي ما در مقاطعی وظیفه‌های شان‌را درست انجام نمي‌دهند، نوكريوال(شيفت) هاي قومنداني امنيه بعد از ساعت چهار كه ختم مسووليت پيش برد كارهاي قومنداني امنيه را دارند سر  وظیفه‌های شان نيستند”.

جنرال قدسي مي‌گويد زماينكه در برابر اين افراد دست بكار ميشویم تحت فشار مقام هاي محلي و برخي نمايندگان مجلس قرار ميگریم.

وي به اين افراد هشدار مي‌دهد” يك بار توصيه ، دوبار اخطار و بار سوم قابل گذشت نمي‌باشد”. اما با اين همه فرمانده امينه باميان نام افراد كه بگفته‌ی وي اعاشه سربازن پوليس را دست برد زده اند افشا نمي‌كند.

گفتنی است که پیش از این هم در اقصا نقاط کشور حرف‌های از فساد اداری در ارگان‌های امنیتی به میان آمده بود ولی تا امروز کسی به این جرم محاکمه نشده است و نگرانی این است که همین روند شکل عادی و سپس قانون نا نوشته را به خود گیرد.

بهنود اميد- باميان

 

افشای فساد پولیس بامیان در پی سوء استفاده در توزیع مواد غذایی نیروهای امنیتی

افشای فساد پولیس بامیان در پی سوء استفاده در توزیع مواد غذایی نیروهای امنیتی