تاریخ نشر: اسد ۲۲, ۱۳۹۶

اشرف غنی جهت گسترش روابط تجاری به ازبکستان می‌رود

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور جهت گسترش روابط تجاری و ترانزیتی در آینده نزدیک به ازبکستان می‌رود.

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع گفته است که به احتمال زیاد در این سفر، میان دو کشور تفاهم‌نامه خط آهن و برق نیز امضا می‌شود.

وی افزوده که دولت افغانستان در نظر دارد تا دادوستد تجاری با ازبکستان را در آینده‌های نزدیک، به یک میلیارد دالر افزایش دهد.

قوقندی در مورد اینکه رییس جمهور غنی چه زمانی به ازبکستان سفر می کند، چیزی نگفته اما افزوده که این سفر در بخش تجارت دست‌آوردهای خوبی خواهد داشت.

او در ادامه گفته است، اکنون افغانستان با کشورهای آسیایی میانه حدود ۲.۴ میلیارد دادوستد تجارتی دارد، اما با پاکستان مبادلات تجاری، از سه میلیارد به ۱.۵ میلیارد دالر کاهش یافته است.

وی دادوستد تجاری با کشورهای آسیایی میانه، منجمله با ازبکستان را در جهت رشد صادرات کشور مهم عنوان کرده است.

همچنان اتاق تجارت و صنایع، با ابراز خوشبینی اعلام کرده که کشورهای آسیایی آسان‌ترین راه برای صادرات افغانستان است.

اشرف غنی جهت گسترش روابط تجاری به ازبکستان می‌رود

اشرف غنی جهت گسترش روابط تجاری به ازبکستان می‌رود