تاریخ نشر: اسد ۲۲, ۱۳۹۶

برگزاری نشست در ارگ برای بحث روی مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی

نشستی به منظور بحث روی مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی، به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور در ارگ دایر شده است.

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است، در آغاز نشست نمایندگان سکتور خصوصی در مورد مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی، گزارش خود را ارائه کردند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع با ابراز این‎که مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی در مجموع موفق ارزیابی شده، گفت: کارهای دهلیز هوایی به خوبی پیش می‎رود، اما بعضی اوقات تغییر تقسیم اوقات و تاخیر در پروازها، بالای میوه ها تاثیرگذار است.

رئیس جمهور در این نشست به مسئولین مربوطه هدایت داد تا به منظور تنظیم پروازها در هماهنگی با بخش خصوصی و مسئولین شرکت هوایی کام ایر، تقسیم اوقات پروازها را ترتیب نمایند و همچنان بخش خصوصی زمینه صادرات ۸۰ الی ۱۰۰ تن میوه را در هر پرواز آماده سازند.

او به وزارت مالیه نیز دستور داده تا بخاطر تنظیم بیشتر امور دهلیز هوایی، در خصوص تامین بودجه و سهولت‎های لازم همکاری و اقدام نمایند.

رییس جمهور غنی تاکید کرده که تمام مشکلات مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی بخاطر یافتن راه حل‎های اساسی، تشخیص شود.

او از نمایندگان بخش خصوصی نیز خواسته که بخاطر صادرات به موقع میوۀ موسمی افغانستان از میدان‎های هوایی کابل و قندهار به هند، تقسیم اوقات منظمی را ترتیب کنند.

برگزاری نشست در ارگ برای بحث روی مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی

برگزاری نشست در ارگ برای بحث روی مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی