تاریخ نشر: اسد ۲۱, ۱۳۹۶

 ۳۶۴ کشمش‌خانه در زون شمال به بهره برداری رسیدند

مسئولان محلی زون شمال کشور گفته اند که به تعداد ۳۶۴ کشمش‌خانه در این زون به بهره برداری رسیده‌اند.

فهیم جباری، مسؤل پروژه باغداری و مالداری زون شمال،‌ گفته است که پروژه پروسس کشمش باعث ایجاد شغل به باغداران شده و از سوی دیگر، در رشد اقتصادی آنان کمک می‌کند.

این کشمش‌خانه‌ها، در مدت یک ماه ۵ تُن انگور و ۴.۱ تُن کشمش را پروسس می‌کنند.

برای ساخت این کشمش‌خانه‌ها، ۲۰۰ میلیون افغانی هزینه شده که ۷۵ درصد آن از سوی پروژه باغداری و مالداری وزارت زراعت و ۲۵ درصد آن از سوی باغداران محلی پرداخته شده‌است.

این کشمش‌خانه‌ها، از سوی مسؤلان پروژه باغداری و مالداری در ولایت‌های بلخ، فاریاب، سمنگان، سرپل و جوزجان ساخته شده‌اند.

این درحالی است که باغداران و دهقانان زون شمال از نبود امکانات کافی در عرصه‌ی زراعت و مالداری شکایت دارند و بارها از دولت خواسته‌اند، در این راستا توجه جدی کند.

 ۳۶۴ کشمش‌خانه در زون شمال به بهره برداری رسیدند

 ۳۶۴ کشمش‌خانه در زون شمال به بهره برداری رسیدند