تاریخ نشر: سرطان ۲۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

حمله به میدان هوایی کابل با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافت

سر انجام پس از 5 ساعت درگیری، بالاخره نیروهای امنیتی کابل موفق شدند چهار مهاجم انتحاری که میدان هوایی کابل را مورد حمله قرار می دادند را از پا در آورند و به این درگیری نقطه پایان بگذارند.

از حوالی ساعت چهار و نیم صبح امروز، چندین مهاجم انتحاری با جابه جا شدن در یک ساختمان نیمه کاره واقع در قصبه ـاز جهت شمال، میدان هوایی بین المللی کابل را آماج قرار دادند.

به گزارش افق، این مهاجمین که تعدادشان چهار تن گفته شده است مجهز به سلاح های سبک و سنگین بودند و از این ساختمان، میدان هوایی کابل را هدف قرار می دادند.

به گفته شاهدان این حمله با یک انفجار نیرومند آغاز شد و سپس مهاجمین به سوی میدان هوایی شلیک کردند.

ژنرال ظاهر فرمانده پولیس کابل در صحبتی با رسانه ها گفته بود که آغاز حمله با انفجار یک موتر مملو از مواد منفجره آغاز شد.

به گفته آقای ظاهر؛ پولیس در اولین فرصت وارد عمل شده و این حمله را مهار کرد.

فرمانده پولیس کابل، استخبارات پاکستان را مسوول اصلی این حمله معرفی می کند.

چرخبال های نیروهای ناتو ساعتی پس از این رویداد در فضای محل رویداد به پرواز در آمدند و نیروهای امنیتی افغان را حمایت کردند.

گفته می شود که مهاجمین تلاش می کردند محل توقف چرخبال ها و جت های نیروهای خارجی را آماج قرار دهند.

معین امنیتی وزارت امور داخله پس از ختم این درگیری در حضور خبرنگاران گفت: ” خوشبختانه با درایت نیروهای امنیتی ما، این حمله مهار شد و هر چهار مهاجم کشته شدند”.

ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله تصریح کرد که در این حمله، به هیچ یک از نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده و تاسیسات میدان هوایی نیز از گزند آسیب مصون بوده است.

طالبان با پخش خبرنامه ای، مسوولیت مستقیم این حمله را به عهده گرفته اند.

حمله به میدان هوایی کابل با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافت

حمله به میدان هوایی کابل با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافت