تاریخ نشر: اسد ۱۴, ۱۳۹۶

وزات احیا و انکشاف دهات زنان متشبث بامیانی را کمک می‌کند

نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات که در یک سفر رسمی به منظور بازدید از پروژه‌ها و بررسی وضعیت انکشافی به بامیان سفر کرده است،‌ امروز در کنفرانس خبری اعلام کرد که از متشبثین بامیانی به ویژه بانوان حمایت می‌کند.

طاهر زهیر والی، بامیان در این نشست خواستار حمایت همه جانبه وزارت احیا و انکشاف دهات از برنامه ملی انکشاف صنایع روستای شده و تأکید کرد که اداره محلی بامیان در این راستا همکاری‌های جدی کرده و صنعت روستایی این ولایت توجه جدی گردشگران خارجی و داخلی را جلب کرده است.

نصیراحمد درانی، در این نشست تاکید کرده که وزارت احیا و انکشاف دهات در تلاش است تا بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاری متشبثین رشد دهد.

وی افزود، برنامه ملی انکشاف صنایع روستای در ۵ ولایت عملی شده و قرار است در سال جدید به ۱۵ ولایت دیگر نیز عملی شود، از میان ۵ ولایت فعلی در بامیان ۴ واحد در حال کار اند که ۱۳۶ قریه را تحت پوشش قرار داده است.

آقای درانی می‌گوید: وزارت احیا و انکشاف دهات به واحدهای فعال در بامیان ۲۴ میلیون افغانی کمک نقدی کرده و متشبثین با این پول ۵۶ میلیون افغانی پس انداز کرده‌اند و ۴۹ میلیون دیگر را مجددا در بخش رشد صنایع داخلی سرمایه گذاری کرده‌اند.

وزیر احیا و انکشاف دهات همچنین می‌گوید، در برنامه ملی انکشاف صنایع روستای در بامیان ۹۰۰ گروپ قرضه‌دهی وجود دارد که در این میان ۴۷۰ گروپ، مربوط زنان است.

بامیان در مرکز افغانستان، از جمله ولایات آرام کشور است که بانوان در بخش تولید صنایع داخلی فعالیت چشم‌گیری دارند.

وزات احیا و انکشاف دهات زنان متشبث بامیانی را کمک می‌کند

وزات احیا و انکشاف دهات زنان متشبث بامیانی را کمک می‌کند