تاریخ نشر: اسد ۹, ۱۳۹۶

ارزش‌گذاری جایدادها از هرات کلید خورد

ارزش‌گذاری جایدادهای دولتی، شخصی و رهایشی در کشور، از ولایت هرات به صورت رسمی آغاز شد.

جواد پیکار، رییس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان در سفر به ولایت هرات ارزش‌گذاری جایدادها را آغاز کرده و گفته است که این طرح ارزش واقعی جایدادها در این ولایت را مشخص خواهد کرد.

آقای پیکار ابراز امیدواری کرده که با پایان این طرح، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در هرات مساعد شود.

به گفتۀ پیکار، قرار است ۴۵ مهندس و متخصص ادارۀ اراضی، طی سه روز جایدادها در نواحی پانزده گانه هرات را ارزش‌گذاری نمایند.

پس از پایان این روند، ارزش جایدادهای هرات در وب‌سایت این ادارۀ همگانی می‌شود.

بر اساس فرمان رییس‌جمهور غنی، ارزش‌گذاری جایدادها نخست از هرات آغاز و سپس در دیگر نقاط کشور تطبیق خواهد شد.

ارزش‌گذاری جایدادها از هرات کلید خورد

ارزش‌گذاری جایدادها از هرات کلید خورد