تاریخ نشر: سرطان ۱۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

اشرف غنی با ۵۶/۴۴ درصد ارا پیشتاز نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات افغانستان اعلام گردید.

نتایج ابتدایی  دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز دو شنبه ساعت ۱۸.۳۰ به وقت کابل اعلام گردید.8959ccd88a33f008418d1652b249c0c7_XL

ریس کمیسیون انتخابات افغانستان داکتر نورستانی  در یک کنفرانس  خبری نتایج ابتدایی دور دوم انتخابت ریاست جمهوری افغانستان را امروز اعلام کرد.

اقای نورستانی در کنفرانس مطبوعاتی  گفت در مجموع کل آرا ۷۹۴۷۵۲۷  بوده  که داکتر اشرف غنی با کسب ۵۶/۴۴ درصد ارا در مجموع ۴۴۸۵۸۸۸ رای پیشتاز است و داکتر عبدالله عبدالله با کسب ۴۳/۵۶ در صد ارا در مجموع ۳۴۶۱۶۳۹ رای دوم قرار دارد ریس کمیسیون انتخابات گفت این نتایج به معنای برنده اصلی انتخابات نیست و نتایج نهایی انتخابات روز ۳۱ اسد اعلان می گردد.

جزیات بیشتر بعدا به نشر می رسد

اشرف غنی با ۵۶/۴۴ درصد ارا پیشتاز نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات افغانستان اعلام گردید.

اشرف غنی با ۵۶/۴۴ درصد ارا پیشتاز نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات افغانستان اعلام گردید.