تاریخ نشر: سرطان ۱۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

موتر حامل افسران ارتش در هرات مورد حمله انتحاری قرار گرفت

یک مهاجم انتحای  لحظاتی قبل مواد همراه اش را درنزدیکی موتر حامل افسران ارتش درهرات  انفجار داد.

به گزارش افق یک مقام پلیس هرات به خبرنگار افق گفته است که این حمله درجاده منتهی به  فرودگاه هرات ودرنزدیکی خوابگاه دانشگاه هرات به وقوع پیوسته است.

دراین حمله سه تن از نظامیان زخم برداشته ومهاجم انتحاری کشته شده است.

نیروهای امنیتی به محل رفته ومنطقه تحت کنترول کامل نیروهای امنیتی درآمده است.

تا کنون فرد و یا گروهی مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

جزییات بعد نشر می شود…

موتر حامل افسران ارتش در هرات مورد حمله انتحاری قرار گرفت

موتر حامل افسران ارتش در هرات مورد حمله انتحاری قرار گرفت