تاریخ نشر: سرطان ۲۵, ۱۳۹۶

مهجور؛ بیدل شناس مشهور افغانستان در دهلی درگذشت

عبدالعزیز مهجور،شاعر، نویسنده و بیدل شناس مشهور افغانستان به سن ۷۲ سالگی، امروز در دهلی درگذشت.

آقای مهجور در سال ۱۳۲۴ خورشیدی در شهر قندهار افغانستان متولد شده و سپس به کابل آمده و با اتمام دوره مکتب از دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل لیسانس گرفته است.

عبدالعزیز مهجور افزود به سه دهه کار در پُست‌های مختلف دولتی، به پیروی از پدرش استاد عبدالحمید اسیر، به بیدیل شناسی نیز پرداخته و تحقیقات زیادی در مورد بیدیل و اشعار او انجام داده است.

مهجور علاوه بر تحقیقات گسترده در خصوص اشعار بیدیل، خودش نیز اشعاری از خود به چاپ رسانده که از اشعار او استاد سرآهنگ، شریف غزل، الطاف حسین و چندین آواز خوان مشهور دیگر افغانستان استفاده کرده اند.

گفتنی است که عبدالعزیز مهجور در اثر بیماری که داشت صبح امروز در بیمارستانی در شهر دهلی، پایتخت هندوستان در گذشت و قرار است جنازه او به کابل آورده شده و در این شهر به خاک سپرده شود.

مهجور؛ بیدل شناس مشهور افغانستان در دهلی درگذشت

مهجور؛ بیدل شناس مشهور افغانستان در دهلی درگذشت