تاریخ نشر: سرطان ۱۳, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

فرد انتحاری که قصد داشت هنگام نماز در مسجد جامع هرات انتحاری کند پیش از وقت منفجر شد

فردی که مواد انفجاری را در بدنش جا به جا کرده بود ودر داخل “وضوخانه”مسجد جامع بزرگ هرات قصد داشت پنهان شود و در شام نمازگذاران را هدف قرار دهد پیش از وقت منفجر شد.

به گزارش خبرگزاری افق، عبدالروف احمدی سخنگوی پولیس هرات ضمن تایید این مطلب می‌گوید از آنجاییکه هنوز مردم وارد وضوخانه‌ی مسجد نشده بود به کسی دیگری آسیب نرسیده ولی خود انتحار کننده تکه تکه شده است.

این درحالیست که دوهفته پیش نیزگروهی ازتروریستان مسلح که میخواستند رییس شورای عالی علما وروحانیون را درداخل مسجدجامع ترورنمایند شناسایی ودستگیرشدند.

فرد انتحاری که قصد داشت هنگام نماز در مسجد جامع هرات انتحاری کند پیش از وقت منفجر شد

فرد انتحاری که قصد داشت هنگام نماز در مسجد جامع هرات انتحاری کند پیش از وقت منفجر شد