تاریخ نشر: سرطان ۱۸, ۱۳۹۶

«نی» عملکرد مجری تلویزیون ولسی جرگه را خلاف قانون رسانه‌ها خواند

مسئولان نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، عمل‌کرد اخیر مجری تلویزیون ولسی جرگه را خلاف قانون نافذه کشور و قانون رسانه‌ها خواند.

در اعلامیه انتشار یافته این نهاد آمده است، خبرنگاران نباید برخلاف اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری و قوانین نافذه کشور رفتار کنند.

چند روز پیش،مجری برنامه صدای مردم تلویزیون ولسی‌ جرگه، از رستورانت‌های که در آنها قیلون استفاده می‌شود، تصویری را به نمایش گذاشت که واکنش‌های زیادی را در پی‌داشت.

ویدیویی که از سوی این خبرنگار در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده در آن دیده می‌شود که مجری تلویزیون ولسی جرگه با دو مأمور پلیس حوزه سوم امنیتی بدون کسب اجازه از مالک رستورانت تاج بیگم داخل این رستورانت شده بدون اجازه، از آنجا و مشتریانش تصویر برداری می‎کند.

در این ویدیو دیده می‌شود که لیلاحیدری مالک رستورانت از این خبرنگار به دلیل عدم هماهنگی قبلی برای ورود به رستورانت انتقاد می‎‌کند و اما این خبرنگار او را به رفتار خلاف شریعت متهم می‌نماید.

با این حال، نی با نشر این اعلامیه گفته است که تهیه و نشر این گزارش تجاوز به حریم خصوصی، تفتیش غیر مسلکی و تصویر برداری به صورت مخفیانه و بدون اجازه بوده است.

در اعلامیه آمده که تهیه و نشر برنامه‌هایی که در آن اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری و قوانین نافذۀ کشور در نظر گرفته نشود، زمینۀ سوء استفاده از آزادی بیان را فراهم می‌کند.

این نهاد همچنان از کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌یی خواسته است تا این مسئله را همه جانبه بررسی نموده و نتیجۀ آنرا اعلام کند.

«نی» عملکرد مجری تلویزیون ولسی جرگه را خلاف قانون رسانه‌ها خواند

«نی» عملکرد مجری تلویزیون ولسی جرگه را خلاف قانون رسانه‌ها خواند