تاریخ نشر: سرطان ۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

والی بیرجند ” ایران ” درراس یک هیات وارد ولایت فراه شد

والی خراسان جنوبی ” درراس یک هیات فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی با دعوت رسمی   والی فراه به منظورتوسعه معادلات تجارتی وارد این ولایت شد.212

 جاوید افغان سخنگوی والی فراه گفت :  وجه الله ” خدمتگذار  والی خراسان جنوبی “بیرجند “درراس یک هیات ایرانی باهماهنگی وهمراهی مسولین ارتباط خارجه  افغانستان  وارد ولایت فراه شد.ومورد استقبال مقامات محلی این ولایت قرار گرفت.

بعد ازگفتگو دوجانبه روی  مشترکات فرهنگی، اجتماعی وهمچنان بررسی زمینه توسعه روابط اقتصادی   دوکشور دریک نشست خبری اشتراک نمودند.

عمر” شیرزاد” والی فراه ضمن استقبال وخوش آمدگوی ازحضور استاندار خراسان جنوبی به ولایت  فراه ، مشکلات اساسی مردم آن منطقه  را نبود برق وعدم اسفالت 120 کیلومتر ،شاهراه  ترانزیتی فراه-خراسان جنوبی  را برجسته خواهد وگفت : سهم گیری دولت ایران دربازسازی  وهمچنان تجار ایرانی درافزایش روابط تجارتی تاثیر به سزای در مبادلات تجارتی ورابط بین دوکشورخواهد داشت.

وجه الله خدمتگذار والی (خراسان جنوبی) اظهار داشت : بسته پیشنهادی همکاری های اقتصادی وبازسازی شاهراه را با مسولین  ایرانی درمیان خواهد گذاشت.

دراین سفر  آقای  خدمتگذار را محمود رشید افخمی سرکنسول ایران درهرات  همراهی خواهد نمود.وقرار است بعد از نشست های با مسولین ولایتی ، امروز،مرکز فن وحرفه  ایران دراین ولایت افتتاح شود

این نخستین سفر یک هیات بلند پایه ایرانی ازخراسان جنوبی به ولایت فراه درغرب افغانستان می باشد.
این ولایت نزدیکترین مسیر انتقال اموال تجارتی بین دوکشور را باشهر بیرجند ایران به خود اختصاص داده است

والی بیرجند ” ایران ” درراس یک هیات وارد ولایت فراه شد

والی بیرجند ” ایران ” درراس یک هیات وارد ولایت فراه شد