تاریخ نشر: سرطان ۳, ۱۳۹۶

محقق: اولویت حکومت مبارزه با تروریزم نیست؛ به انزوا کشاندن تیم اصلاحات و همگرایی است

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از انحصار قدرت توسط رییس جمهور غنی انتقاد کرده که افغانستان را به سوی فروپاشی نزدیک می‌کند، زیرا همواره در تلاش انزوا کشاندن تیم اصلاحات و همگرایی بوده است.

آقای محقق در یک مصاحبه اختصاصی به آریانا نیوز گفته است که وی از شش ماه به این طرف با رییس جمهور غنی ملاقات نداشته و ادامه انحصار طلبی، هم‌پاشی نظام و کشور را به دنبال خواهد داشت.

او ضمن اشاره به اینکه اختلاف روی تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی هنوز میان ارگ و ریاست اجرایی حل نشده، افزوده که رییس جمهور غنی گرایش بیشتر به تصاحب قدرت دارد، ما بخاطر جلوگیری افغانستان به سوی بحران، سکوت اختیار کرده ایم.

اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی همواره انتقادهای زیای را به دنبال داشته، زیرا برخی از کارشناسان گفته اند، یکی از عوامل افزایش ناامنی در کشور به همین موضوع بر می گردد.

محمد محقق، از اختلاف شدید میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی پرده برداشته و گفته است که در حکومت مقابله با تروریستان اولویت داده نمی شود، بلکه اولویت به حاشیه کشاندن تیم رقیب است.

او با اشاره به اینکه رهبران سیاسی و جهادی نیز از حکومت فاصله گرفته، افزوده که برخی از وزیران تیم اصلاحات و همگرایی هیچ صلاحیت ندارند، اما وزیران دیگر کار وزارتهای دیگر را پیش می‌برند.

محقق گفته است که برخی از وزیران صلاحیت فراقانونی دارند و همچنان متمرکز بودن قدرت، پیشبرد کار در حکومت را کندتر ساخته و نظام کنونی حکومت‌داری فساد زا است.

او همچنان از تبعیض در حکومت وحدت ملی پرده برداشته که مقرر ساختن برخی از اقوام در وزارت خانه‌ها، مساوی با جرایم سنگین است.

به گفته محقق، تعبیض در برابر اقوام و ایجاد تفرقه میان آنان زمینه را برای مبدل شدن افغانستان به لانه امن هراس افگنان فراهم خواهد ساخت.

ریاست جمهوری هنوز در این باره واکنش نشان نداده، اما اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی بارها نگرانی های زیادی را در کشور به دنبال داشته است.

حکومت وحدت ملی، پس از جنجالهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته شکل گرفت که بر اساس آن قدرت میان تیم‌های اشرف غنی و عبدالله عبدالله به صورت مساوی تقسیم شد.

محقق: اولویت حکومت مبارزه با تروریزم نیست؛ به انزوا کشاندن تیم اصلاحات و همگرایی است

محقق: اولویت حکومت مبارزه با تروریزم نیست؛ به انزوا کشاندن تیم اصلاحات و همگرایی است