تاریخ نشر: جوزا ۲۷, ۱۳۹۶

قرار داد طراحی مجتمع اداری دارالامان امضا شد

وزارت شهر سازی و مسکن قرار داد طراحی مجتمع اداری دولتی را با یک شرکت خصوصی عربی به امضا رساند.

قرار است وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی که در نقطه‌های مختلف شهر کابل پراکنده می‌باشد در دارالامان کابل انتقال یابند.

بربنیاد این قرار داد که امروز میان وزیر شهرسازی و مسکن و رییس شرکت عربی « خطیب العلمی» صورت گرفته است کار طراحی ادارات دولتی در این موقعیت شهر کابل تا دو سال دیگر تکمیل شده و ادارات دولتی در اینجا انتقال می‌یابند.

وزارت شهر سازی و مسکن گفته است که شرکت «خطیب العلمی»  در عرصه طراحی و ساختمان سازی به سبک معماری اسلامی در ۳۵ کشور جهان فعالیت دارد.

سید منصور نادری وزیر شهرسازی کشور گفته است که این شرکت عربی برعلاوه تطبیق این پروژه،کارمندان ساخت مجتمع اداری دولتی دارالامان را نیز آموزش می‌دهد.

همچنان وزارت شهرسازی می‌گوید تکمیل این پروژه و شروع کار مجتمع اداری دولتی در دارالامان باعث کاریابی و رونق اقتصادی در کشور می‌گردد.

قرار داد طراحی مجتمع اداری دارالامان امضا شد

قرار داد طراحی مجتمع اداری دارالامان امضا شد