تاریخ نشر: جوزا ۲۸, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

آدم ربایان یک بزرگ قومی را درشیندند کشتند

ملا ابراهیم یعقوبی  یک تن ازسران وبزرگان ولسوالی شیندند درغرب هرات بعد ازچندین روز اسارت ازسوی  ادم ربایان به قتل رسید.

به گزارش افق، اقارب  ملا ابراهیم میگویند: ادم ربایان بارها  خواهان پرداخت وجه قابل ملاحظه ی نقد  شدند که ازتوان   پرداخت ما خارج بود وسرانجام با بیرحمی ملاابراهیم  را شهید کردند.

بازماندگان فرد کشته شده می گوید: پولیس این ولسوالی درآزادی ملا ابراهیم کوتاهی کرده است .

ملا ابراهیم یعقوبی یکتن ازبرزگان ولسوالی شیندند بود که دربیشتر  موارد حل اختلافات  قومی  دراین ولسوالی ومناطق اطراف نقش  داشت.

پولیس هرات میگویند : طرح شناسای ودستگیری عاملین این رویداد درجریان کار است وبه زودی قاتلین بازداشت وبه مراجع عدلی وقضایی سپرده خواهد شد.

آدم ربایان یک بزرگ قومی را درشیندند کشتند

آدم ربایان یک بزرگ قومی را درشیندند کشتند