تاریخ نشر: جوزا ۴, ۱۳۹۶

نمایشگاه صنایع دستی روستائیان در کابل برگزار شد

این نمایشگاه امروز پنجشنبه در شهرک آریای کابل به کمک وزارت انکشاف دهات برگزار گردید.

در این نمایشگاه ۵۰ صنعت‌کارصنایع دستی روستانشین از ولایت‌های پروان، ننگرهار،بامیان، قندهار و بلخ شرکت کرده اند.

در جمع این صنعت‌کاران روستایی ۴۰ زن سهم گرفته اند و تولیدات شان را به نمایش گذاشته اند.

در این نمایشگاه صنایع دستی، گلیم، مواد غذایی، آشیایی تزئینی، زیورآلات و سنگ‌های قیمی به نمایش و فروش گذاشته شده است.

نصیر احمد درانی وزیرانکشاف دهات در گشایش این نمایشگاه شرکت کرده و گفته است که ایجاد این نمایشگاه در بازاریابی محصولات روستایی و ایجاد فرصت‌های شغل به روستائیان، نقش مهم دارد.

وزارت انکشاف دهات در زمینه حمایت از صنعت روستایی تاکنون ۱۲۱ نمایشگاه را دربازارهای داخلی و خارجی برگزار کرده است.

نمایشگاه صنایع دستی روستائیان در کابل برگزار شد

نمایشگاه صنایع دستی روستائیان در کابل برگزار شد