تاریخ نشر: جوزا ۱۷, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

طرح  قانون پول شویی بازهم از تصویب باز ماند

پس از آنکه طرح قانون پول شویی در هفته‌ی پیش به دلیل تکمیل نشدن کار روی ماده‌های ان از تصویب باز ماند امروز نیز د حالی که این طرح در کمیسیون تقنین مربوطه مور قبول واقع شد و مورد قبول تمام نمایندگان قرار گرفته به دلیل تکمیل نبودن نصاب مجلس تصویب نشد.

به گزارش افق، اعضای مجلس نمایندگان در بحث‌های که روی این طرح قانون داشته‌اند، 25 ماده را در این طرح افزوده‌اند.

طرح قانون پول شویی را وزارت عدلیه ده روز پیش به مجلس نمایندگان فرستاده و تصویب هر چه زودتر آن را در روند کمک‌های جامعه جهانی موثر عنوان کرده بود.

گفتنی است که افغانستان تا 26 جوزا وقت دارد تا این قانون را تصویب کند در غیر این صورت ممکن است تمام بانک‌های افغانستان مورد تحریم قرار گیرد.

طرح  قانون پول شویی بازهم از تصویب باز ماند

طرح  قانون پول شویی بازهم از تصویب باز ماند