تاریخ نشر: جوزا ۳, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

شهروندان هرات خواستار انتقال قنسولگری هندوستان به مکانی بیرون ازاین شهر شدند

در پی حمله گروهی مهاجمان انتحاری مسلح بالای کنسولگری کشور هندوستان در هرات، دها تن از ساکنان آن محل امروز دست به تظاهرات زدند.

مظاهره کنندگان در مقابل کنسولگری کشورهندوستان تجمع نمودند و خواهان انتقال این قنسولگری به خارج از شهرهرات شدند.

قنسول گری هندوستان در ناحیه  چهارم شهر هرات و در میان خانه های مردم قرار گرفته است.

قنسول گری هندوستان در ناحیه چهارم شهر هرات و در میان خانه های مردم قرار گرفته است.

این اولین باری نیست که باشندگان ناحیه چهارم شهر هرات، به منظور انتقال قنسولگری کشور هندوستان به خارج از شهرهرات دست به تظاهرات میزنند، بلکه در جریان یک سال اخیر این پنجمین بار است که خواست آنان نادیده گرفته می‌شود.

کنسولگری هندوستان در یک منطقه مسکونی در شهر هرات موقعیت دارد وجاده منتهی به ساختمان آن به دلیل تهدیدات امنیتی از چند سال به این سو،بروی ترافیک بسته است.

آنان میگویند: در پی حمله دیروز خسارات مالی به آنان وارد شده و صدای انفجارها بر روحیه و روان فرزندانشان تاثیر منفی گذاشته است.

شهروندان هرات خواستار انتقال قنسولگری هندوستان به مکانی بیرون ازاین شهر شدند

شهروندان هرات خواستار انتقال قنسولگری هندوستان به مکانی بیرون ازاین شهر شدند