تاریخ نشر: ثور ۲۹, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحق قریشی- هرات

شانزدهمخالف مسلح دولت  درهرات به برنامه صلح پیوستند

مقام‌های پولیس هرات از پیوستن یک گروه ازمخالفین دولت  به برنامه صلح باهمکاری مردم در ولسوالی “اوبه ” درشرق هرات خبرداد.

عبدالروف احمدی سخنگوی پولیس هرات، گفت: ملا گل احمد و ملا شاه اعلم، دوفرمانده محلی مخالفین مسلح درولسوالی اوبه در شرق شهر هرات، که فعالیت‌های ضد دولتی داشتند با همکاری مردم منطقه وارگان‌های امنیتی این ولسوالی  ازخصومت دست کشیده وباسلاح تسلیم  نیروهای امنیتی شدند.

وی گفت که  قرار است این  به زودی امان نامه را ازمسوولین شورای صلح درهرات به دست آورند

ولسوالی “اوبه” در 70 کیلومتری شرق هرات یکی ازمناطق نسبتآ امن به شمار میرود هرچند طالبان ازحضور قوی برخورددارنیستند اما هرازگاهی، کارگذاری بمب‌های کنار جاده‌ی  توسط افراد وابسته به انان، غیر نظامیان را هدف قرار میدهد.

 

شانزدهمخالف مسلح دولت  درهرات به برنامه صلح پیوستند

شانزدهمخالف مسلح دولت  درهرات به برنامه صلح پیوستند