تاریخ نشر: ثور ۲۹, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: امینی مهرجو- کابل

بیش از 200 کیلو مواد مخدر در ولایت قندهار کشف و ضبط گردید

مقام‌ها در وزارت داخله کشور از کشف و ضبط  بیش از 200 کیلو موادر مخدری در قندهار یکی از ولایت های  جنوبی کشور خبر می‌دهند.

به گزارش افق به نقل از خبرنامه وزارت داخله بیش از دوصد کیلو مواد مخدر در حوزه سوم امنیتی ولایت قندهار کشف و ضبط گردیده است.

وزارت امور داخله گفته که در پیوند با این رویداد فرد یا گروهی بازداشت نشده اما تحقیقات پولیس پیرامون قضیه آغاز شده است.

وزارت امور داخله گفته که در پیوند با این رویداد فرد یا گروهی بازداشت نشده اما تحقیقات پولیس پیرامون قضیه آغاز شده است.

در خبرنامه وزارت آمده است که ۲۰۷کیلوگرام مواد مخدر در موتر باربزی جاسازی شده بود که توسط پولیس کشف و ضبط شده است.

وزارت امور داخله گفته که در پیوند با این رویداد فرد یا گروهی بازداشت نشده اما تحقیقات پولیس پیرامون قضیه آغاز شده است.

با تلاش های سیزده ساله جامعه جهانی، افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار دارد.

مواد مخدر بیشتر در ولایت های جنوبی کشور که نا امن هستند کشت و قاچاق می شود که شورشیان نیز از این راه پول هنگفتی به دست می آورند.

با این حال وزارت داخله گفته که تلاشهای پولیس برای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور تشدید یافته است.

این وزارت گفته که تلاش های پولیس در این اواخر دستاوردهای قابل قبولی داشته است.

بیش از 200 کیلو مواد مخدر در ولایت قندهار کشف و ضبط گردید

بیش از 200 کیلو مواد مخدر در ولایت قندهار کشف و ضبط گردید