تاریخ نشر: ثور ۲۵, ۱۳۹۳
چندرسانه ای | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

نمایشگاه خط وصال یاران، نستعلیق و شکسته نستعلیق، آثاری از سه هنرمند بزرگ افغانستانی آقایان عارف غلامی، اکبر دفتری، محمد رستمی.(25 ثور 92 ) خانه فرهنگ افغانستان

نمایشگاه خط وصال یاران، نستعلیق و شکسته نستعلیق، آثاری از سه هنرمند بزرگ افغانستانی آقایان عارف غلامی، اکبر دفتری، محمد رستمی.(25 ثور 92 ) خانه فرهنگ افغانستان

نمایشگاه خط وصال یاران، نستعلیق و شکسته نستعلیق، آثاری از سه هنرمند بزرگ افغانستانی آقایان عارف غلامی، اکبر دفتری، محمد رستمی.(25 ثور 92 ) خانه فرهنگ افغانستان