تاریخ نشر: ثور ۲۵, ۱۳۹۳

اعلام نتایج نهایی؛ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم رفت

به گزارش افق، محمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری گفت که هیچ یک از نامزدان آرای بیشتر از 50 درصدر را کسب نکرده و انتخابت به دور دو کشانده ‌می‌شود.

در این دور نیز داکتر عبدالله در جای گاه اول و داکتر اشرف غنی در جای گاه دوم قرار دارد.

نظر به قانون انتخابات و قانون اساسی، هرگاه نامزدان در دور اول برنده شوند، انتخابات دور دوم برگزار می‌گردد.

نظر به قانون انتخابات و قانون اساسی، هرگاه نامزدان در دور اول برنده شوند، انتخابات دور دوم برگزار می‌گردد.

نورستانی می‌گوید پس از تطبیق فیصله نهایی کمیسیون شکایات، روشن گردید که هیچ یک از نامزدان نتوانسته است، 50 درصد آرا جمع یک رای را به دست بیاورند.

آقای  نورستانی افزود، نظر به قانون انتخابات و قانون اساسی، هرگاه نامزدان در دور اول برنده شوند، انتخابات دور دوم برگزار می‌گردد.

به اساس ارقام کمیسیون مستقل انتخابات، داکتر عبدالله 45 درصد، اشراف غنی 31.6 درصد، زلمی رسول 11.4 درصد، سیاف 7.3 درصد آرا،  قطب‌الدین هلال، 2.8 درصد، ‌گل‌آغا شیرزی 1.6 درصد، داوود سلطان‌زوی، 0.5 درصد، هدایت امین ارسلا 0.2 درصد، آرا را به دست آوردند.

به گفته‌ی نورستانی آرای پاک که به نفع نامزدان در صندوق‌ها ریخته شده است، شش میلیون و 604 هزار 546 رای می‌گردد.

انتخابات دور دوم باید در هفتم جوزا برگزار گردد، اما رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به دلیل مشکلات ترانسپورتی و انتقال مواد حساس انتخاباتی به مناطق دوردست، در وقت معین آن برگزار نخواهد شد.

آقای نورستانی افزود، انتخابات دور دوم به تاریخ 24 جوزا برگزار خواهد شد و مردم باید با اشتراک گسترده‌ی شان به پای صندوق‌های رای بروند.

این در حالی است که مجلس نمایندگان پیش از این تاکید کرده بود که انتخابات دور دوم باید به وقت معین آن در هفتم جوزا برگزار گردد.

اعلام نتایج نهایی؛ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم رفت

اعلام نتایج نهایی؛ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم رفت