تاریخ نشر: ثور ۲۳, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

یکی از اعضای برجسته اداره امنیت ملی در هرات کشته شد

ساعات قبل مصطفي رستمي، از اعضاي برجسته اداره امنيت ملي، در ولایت هرات توسط افراد مسلح ناشناس به شهادت رسيد!

 مصطفي رستمي، از اعضاي برجسته اداره امنيت ملي در هرات

مصطفي رستمي، از اعضاي برجسته اداره امنيت ملي در هرات

به گزارش خبرنگار افق از هرات در اخرین ساعات  روزسه شنبه یکی از اعضای امنیت ملی افغانستان در ولایت هرات توسط افراد مسلح ناشناس  مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسیده است.

این حمله درمقابل جاده شهرداری هرات  صورت گرفته  است .
گفته می‌شود که وی یکی جوانان موفق در اداره امنیت ملی بوده است.
یک مقام اداره معتبر امنیت ملی این خبررا تایید کرد.
اما هنوز هیچ گروهی مسوولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

یکی از اعضای برجسته اداره امنیت ملی در هرات کشته شد

یکی از اعضای برجسته اداره امنیت ملی در هرات کشته شد