تاریخ نشر: جدی ۲۵, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: مصطفی رضوانی

مجلس نمایندگان تایید بودجه  ۱۳۹۶ را به نشست بعدی موکول کرد

قرار بود امروز شنبه بودجه سال ۱۳۹۶ از سوی پارلمان تایید شود اما اعتراض شماری از نمایندگان به علت درج نشدن پروژه‌های پیش‌نهادی تایید آن به نشست بعدی این نهاد واگذار شد.

نمایندگان مجلس از درج نشدن پروژه‌های پیشنهادی شان در سند مالی ۱۳۹۶ شکایت داشتند. اما امیر خان‌یار، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، گفته است تمام پروژه‌های پشنهادی از سوی نمایندگان در سند بودجه ۱۳۹۶ گنجانیده  شده است.

او گفته است این کمیسیون ۶۳ میلیون دالر را در بخش بودجه انکشافی درج این سند کرده است.

به گفته امیرخان یار در سند مالی ۹۶ برای انکشاف تمامی ولایت‌ها به طور متوازن هزینه در نظر گرفته شده است.

در همین حال صدیق احمد عثمانی، عضو دیگر کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان نیز این حرف را تایید کرده گفته است که تمامی پروژه های پیش‌نهادی از سوی نمایندگان مجلس درج بودجه انکشافی شده و برای هر ولایت ۶۰۰ هزار دالر امریکایی نیز در نظر گرفته شده است.اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که کمیسیون مالی و بودجه،هیچ یک از پشنهادات اعضای مجلس را درج سند مالی ۱۳۹۶ نکرده و ادعای اعضای این کمیسیون قابل قبول نیست.

سمیع الله صمیم، عضو مجلس نمایندگان ضمن اعتراض گفته است کمیسیون مالی هیچ یک از پشنهادات اعضای مجلس را درج این سند نکرده است.

بالا گرفتن اعتراضات درجلسه امروز مجلس،سبب شد که  تا عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان تاییدی سند بودجه سال ۱۳۹۶ را به نشست روز دو شنبه‌ هفته‌ی جاری موکول کند.

این در حالیست که مجلس نمایندگان در اول ماه جاری بودجه ۱۳۹۶ را رد کرده بود.

وزارت مالیه‌ی کشور بودجه سال آینده را ۷ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار، معادل ۴۶۶۱۴۳ میلیارد افغانی بر آورد کرده است.

بودجه عمومی کشور ۴ میلیارد و ۷۸۹ میلیون دالر در نظر گرفته شده است که از این جمله ۲ میلیارد و ۹۷۹ میلیون آن بودجه توسعه‌ای می‌باشد.

گفته شده که از جمله‌ی این مبلغ پیشنهادی ۲۵۰ میلیون دالر آن از منابع داخلی و بقیه از کمک‌های خارجی تامین می‌شود.

 

 

Displaying ۱ نظر
نظرشما چیست؟
  1. […] مجلس نمایندگان تایید بودجه  ۱۳۹۶ را به نشست بعدی موکول … […]

مجلس نمایندگان تایید بودجه  ۱۳۹۶ را به نشست بعدی موکول کرد

مجلس نمایندگان تایید بودجه  ۱۳۹۶ را به نشست بعدی موکول کرد