تاریخ نشر: جدی ۱۸, ۱۳۹۵

وزیر شهرسازی قرارداد ایجاد شرکت ساختمانی پیش ساخت را امضا کرد

وزارت شهرسازی امروز قرارداد ایجاد شرکت ساختمانی پیش ساخت را به امضا رساند.

سید سعادت منصور وزیر شهرسازی گفته است این قراداد را امروز با حضور رییس جمهور غنی با ارهان گونر رییس شرکت بین‎المللی ساختمانی ویفا به امضا رسانده است.

وزیر شهرسازی گفته است که هزینه ساخت این شرکت ۱۱٫۴ میلیون دالر امریکایی بوده و تا دوازه ماه دیگر  تکمیل می‌شود.

این شرکت، موادهای ساختمانی آماده را تولید می‌کند و در زمینه ساختمان سازی و بخصوص اعمار ساختمان‌های دولتی و مکتب‌ها سهولت هایی قابل چشم گیری را به وجود می‌آورد.

وزیر شهرسازی گفته است اکنون هزنیه ساخت هر متر ساختمان ۳۵۰ دالر هزینه دارد و با استفاده از موادهای پیش ساخت به ۲۷۴ دالر کاهش می‌یابد.

او گفته است با استفاده از موادهای ساختمانی پیش ساخت می‌شود یک مکتب هشت صنفی را به مدت چهار ماه تکمیل کرد در حالی که با موادهای غیر آماده حد اقل دوازه ماه را در بر می‌گیرد.

وزیر شهرسازی گفته است که این شرکت در ابتدا ساختمان‌ مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی را خواهد ساخت و زمینه کاربایی صدها شهروند کشور را مساعد می‌سازد.

وزیر شهرسازی قرارداد ایجاد شرکت ساختمانی پیش ساخت را امضا کرد

وزیر شهرسازی قرارداد ایجاد شرکت ساختمانی پیش ساخت را امضا کرد