تاریخ نشر: جدی ۱۶, ۱۳۹۵

قرار داد فابریکه سمنت غوری و معادن زغال سنگ کرکر  فسخ شد

کابینه قرار داد فابریکه سمنت غوری و معادن زغال سنگ کرکرـ دودکش را فسخ کرد.

اداره امور ریاست جمهوری خبرداده است که سرپرست وزارت معادن و پترولیم گزارش این وزارت  در مورد قرار داد فابریکه سمنت غوری و معادن زغال سنگ کرکر ـ دودکش را در جلسه کابینه تقدیم کرده است.

غزال حبیب‌یار سرپرست وزارت معاون و پترولیم گفته است که شرکت انویسنت‌مند به قراردادهای خود عمل نکرده و از جهت پرداخت رویالتی، کرایه سطح زمین و حق الاجاره‌ها قرض دار می‌باشد.

سرپرست وزارت معادن گفته است تخلف و تخطی این شرکت باعث کندی استخراج معادن زغال سنگ کرکر شده است.

اعضای کابینه در مورد این موضوع بحث کرده و فیصله کرده که قرار داد شرکت سمنت غوری و استخراج معادن زغال سنگ کرکر ـ دودکش با شرکت یاد شده فسح شود.

همچنان کابینه فیصله کرده که در مورد تخلف‌های شرکت انویسمند اقامه دعوا شود.

قرار داد شرکت انویستمند درحالی از سوی کابینه فسخ شده که این قراداد در سال ۱۳۸۵ برای ۴۰ سال عقد شده بود.

قرار داد فابریکه سمنت غوری و معادن زغال سنگ کرکر  فسخ شد

قرار داد فابریکه سمنت غوری و معادن زغال سنگ کرکر  فسخ شد