تاریخ نشر: جدی ۹, ۱۳۹۵

عواید کشور نظر به سال گذشته ۳۵ در صد افزایش یافته است

وزارت مالیه در گزارش خود در مورد مصرف بودجه ملی به کابینه حکومت از افزایش ۳۵ در صد عواید کشور در سال جاری خبر داده است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه

دفتر ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که وزارت مالیه گزارش کامل مصرف بودجه ملی دولت را در سال جاری به کابینه ارائه کرده است.

در خبرنامه گفته شده که وزیر مالیه گفته است حکومت مبلغ ۳۵۴٫۳ میلیارد افغانی را در سال جاری مصرف کرده است.

گفته شده بر بنیاد این گزارش ۸۶ درصد از بودجه عادی و ۵۵ درصد از بودجه انکشافی سال جاری مصرف شده است.

مطابق این آمار بودجه سال جاری نظر به سال گذشته ۱۲ درصد بیشتر مصرف شده است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه هنگام ارائه این گزارش گفته است که وزارت مالیه پیش بیش بینی کرده بود که عواید کشور مبلغ ۱۳۲٫۶ میلیارد افغانی برسد اما عواید از این رقم بالا رفته به مبلغ ۱۶۰ میلیارد افغانی رسیده است.

وزیر مالیه گفته شده این رقم ۲۵ افزایش را نسبت به پلان طرح شده و ۳۵ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

در خبرناه گفته شده است که اعضای کابینه از بالا رفتن عواید کشور از کارکرد و برنامه وزارت مالیه تقدیر کرده اند.

وزارت مالیه درحالی از افزایش عواید کشور سخن گفته است که دولت ۱۰ درصد محصول را برخدمات مخابراتی وضع کرده و از این درک میلیاردها افغانی به عواید داخلی کشور افزوده شده است.

همچنان گزارش‌ها حاکی است که از منابع گمرکی کشور میلیون‌ها افغانی اختلاس می‌شود و تاکنون دولت نتوانسته زمینه سوء استفاده از منابع داخلی را از بین ببرد.

Displaying ۱ نظر
نظرشما چیست؟
  1. […] عواید کشور نظر به سال گذشته ۳۵ در صد افزایش یافته است […]

عواید کشور نظر به سال گذشته ۳۵ در صد افزایش یافته است

عواید کشور نظر به سال گذشته ۳۵ در صد افزایش یافته است