تاریخ نشر: ثور ۲۱, ۱۳۹۳

زلمی رسول رسما از عبدالله عبدالله اعلام حمایت کرد

زلمی رسول رهبرتیم انتخاباتی اعتدال، برابری و سازندگی در یک همایش رسمی از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله اعلام حمایت کرد.

به گزارش افق لحظاتی پیش تیم زلمی رسول در یک کنفرانس رسمی حمایت خودشان را عبدالله عبدالله اعلام کرده گفت: این تصمیم را بعد از چانه زنی زیاد گرفته و اصلی‌ترین دلایل  پیوستن شان را جلوگیری از قطبی شدن و قومی شدن انتخابات اعلام کرد.

زلمی رسول همچنین تاکید کرد که یکجا شدن وی با تیم اصلاحات خواسته شخصی نبوده و بر اساس اصول دموکراتیک، با مشورت با اعضای تیم و با موافقت اکثریت اعضای تیم بوده است.

آقای رسول همچنین با اشاره به برخی از اعضای تیم خود بیان داشت که ممکن است یک تعداد کمی از اعضای تیم ما بنابر موقف شخصی خود، نظر دیگری داشته باشند و برخی دیگر نیز در حال تفکر و بررسی های بیشتر هستند.

وی با بیان این مطلب که نقش تیم شان در دوم تعیین کننده خواهد بود اظهار امیدواری کرد که اعضای دیگر تیم شان به آنان بپوندند.

همچنان داکتر عبدالله پیوستن داکتر زلمی رسول را به تیم اصلاحات و همگرایی یک قدم بسیار بزرگ در راستای تحکیم وحدت ملی دانست.
داکترعبدالله عبدالله می‌گوید نزدیک بودن برنامه‌های این دو تیم سبب نزدیکی و در نهایت به هم پیوستن شان شده است.

عبدالله همچنین از کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی خواست تا زیر بار تهدیدها نرفته، درد و رنج مردم و مسوولیت خود را در نظر گرفته و وظایف شان را در راستای قانون، عادلانه و شفاف انجام دهند.
وی همچنین از تبصره های پیش از وقت کمیسیون ها انتقاد کرده و گفت: هنوز پرسش‌هایی بی‌پاسخ در مورد کمیسیون وجود دارد.

پیش از این نیز گل آغا شیرزوی حمایتش را از تیم داکتر عبدالله حمایت کرده و دلیل مشابهی ارائه کرده بود.

در این مراسم که در هوتل انتر کاننتال برگزار گردیده بود معاون دوم تیم اعتدال و برابری نیز زلمی رسول را همراهی می‌کرد ولی از احمدضیا مسعود خبری نبود.

زلمی رسول رسما از عبدالله عبدالله اعلام حمایت کرد

زلمی رسول رسما از عبدالله عبدالله اعلام حمایت کرد