تاریخ نشر: جدی ۵, ۱۳۹۵

یک کارخانه نساجی در بلخ شروع به فعالیت کرد

یک کارخانه نساجی با سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار دالر در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ شروع به فعالیت کرد.

این فابریکه با سرمایه گذاری ۶۰ هزار دالر تاسیس شده و می‌تواند در یک ساعت ۱۰۰۰ متر تکه و ۱۵۰۰ کیلوگرام نخ تولید کند.

بریالی مالک زاده صاحب امتیاز این فاریکه گفته است که برای شروع به فعالیت آن ۶۰ هزار دالر سرمایه گذاری کرده و اکنون ۱۵۰ کار گر در آن مصروف کار شده اند.

این فابریکه سه ماه پیش تاسیس و امروز به طور رسمی فعالیت خود را شروع کرده است.

کارگران این کارخانه گفته اند که از مصروف شدن در آن رضایت دارند و باعث شده که صاحب کار شوند.

مسوول اتاق‌های تجارت ولایت بلخ از شروع فعالیت این کارخانه ابراز خرسندی کرده و آنرا گامی در رشد اقتصادی این ولایت عنوان کرده است.

Displaying ۱ نظر
نظرشما چیست؟
  1. […] یک کارخانه نساجی در بلخ شروع به فعالیت کرد […]

یک کارخانه نساجی در بلخ شروع به فعالیت کرد

یک کارخانه نساجی در بلخ شروع به فعالیت کرد