تاریخ نشر: ثور ۱۸, ۱۳۹۳
انتخابات / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کمیسیون مستقل انتخابات: دور دوم انتخابات با تاخیر برگزار خواهد شد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تاخیر در برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور خبرداده و میگوید که دور دوم (احتمالی) انتخابات با تاخیر به تاریخ 24 جوزا برگزار خواهد شد.

240یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آشنای صدای امریکا گفته است که مطابق به قانون اساسی وقانون انتخابات باید دوردوم انتخابات دو هفته بعد ازاعلام نتایج نهایی برگزار گردد اما این قانون برای شرایط نورمال ساخته شده وشرایط غیر نورمال درآن در نظر گرفته نشده است.

آقای نورستانی افزوده است که ما در شرایط غیر نورمال ودرحال جنگ هستیم وهمچو موارد در قانون پیش بینی نشده است.

او در توضیح اینکه چرا دور دوم انتخابات با تاخیر برگزار خواهد شد گفته است که به تاریخ ۹حمل دو راکت به گدامهای این کمیسیون اصابت نمود و در اثر آن مقدار خیلی زیاد مواد اساسی و مواد غیر اساسی که به دور دوم در نظر گرفته شده بود از بین رفت و کمیسیون مجبور است که تا آن مواد را دوباره تهیه نماید و بعدا انتقال آن به ولایات واز آنجا به مراکز رای دهی وقت ایجاب میکند.

او همچنان افزوده است: « در این شکی نیست که قانون نقض میشود اما چاره یی نیست، جز اینکه که دور دوم انتخابات با تاخیر بر گزار گردد.»

در همین حال آقای نورستانی تاکید کرده است که باز هم این کمیسیون منتظر فیصله های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است اما پیش بینی های که این کمیسیون کرده انتخابات به دور دوم میرود.

قرار است نتایج نهایی انتخابات 16 حمل بعد از بررسی های شکایات توسط کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به تاریخ ۲۴ ثور اعلام گردد

کمیسیون مستقل انتخابات: دور دوم انتخابات با تاخیر برگزار خواهد شد

کمیسیون مستقل انتخابات: دور دوم انتخابات با تاخیر برگزار خواهد شد